Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Aralık 2015 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

195 Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 587 ada 8 parselde, 2536,125 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 958 ada 2 parselde, 2536,126 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1104 ada, 1 parselde 2536,1127 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde 2536,128 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B pafta, 1140 ada, 9 parselde 2536,129 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada 100-101 parselde, 2536,130 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 1472 ada, 136-145-148-166 parsellerde 2536,131 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

196 Fonksiyonlar arası aktarma oybirliği ile kabul edildi.

197 Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 2015/185 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 730 ada 1 parselde, 2536,114 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile red edildi.

198 Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 2015/186 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 445 ada, 47 parselde 2536,115 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

199 Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 2015/189 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Çınarlı Köyü, 29K-4D pafta, 1479 parselde, 2681,7 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

200 Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 2015/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 402 ada, 133-134 parselde 2536,123 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

201 Ocak 2016 Meclis toplantısının 06 Ocak 2016’da saat 17:00’de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

202 Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

203 Kadro Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

204 Sözleşmeli personel çalıştırılması oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                                Bilge ŞİMŞEK                     Selami CANDAN

Belediye Başkanı                             Katip-Üye                             Katip-Üye