Anasayfa | Site Haritası

Nisan 2016 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

NİSAN   2016  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

55 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1A ve H16C-14B-1B pafta, 284 ada, 7, 24 ve 27 parsellerde 2536,150 ve 2537,24 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, H16C-18D-4D pafta, 4517 parselde 2681,9 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9d-4C pafta, 19 ada, 4, 7, 8, 9, 35 parsellerde 2536,149 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

56 Belediye Meclisinin 2016 yılı Mart ayı meclis oturumunda aldığı 02.03.2016 tarih ve 53  sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.

57 ÇAKAB yetki devri oybirliği ile kabul edildi.

58 Divan I.Başkan Vekilliğine Mustafa Kemal Özkan II.Başkan Vekilliğine Berkay Güzel seçilmişlerdir.

59 Divan Katip Üyeliğine Bilge Şimşek, Birten Sarıbaş, Rebiye Ünüvar, Emine Kardelen seçilmişlerdir.

60 Encümen Üyeliğine Yalçın Ülkü, Bilge Şimşek, Emine Kardelen seçilmişlerdir.

61 İmar Komisyonu üyeliğine Hüseyin Koç, Mustafa Kemal Özkan, Muzaffer Özgen , Erkan Aygören, Fikri Başer oybirliği ile seçilmişlerdir.

62 Plan Bütçe  Komisyonu üyeliğine Mehmet Soylu, Berkay Güzel, Ali Uyanık, Ramazan Etik, Kadir Eren Kemerli oybirliği ile seçilmişlerdir.

63 Sosyal İşler Komisyonuna üyeliğine Ramazan Etik, Birten Sarıbaş, Ali Uyanık, Yalçın Ülkü, Huriye Doğancı, Ersin Aycibin, Ufuk Demirbaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

64 Ulaşım Komisyonuna üyeliğine Selami Candan, Ali Rıza Gültekin, Mehmet Soylu, İsmet Yılmaz, Emrah Direk, Ufuk Demirbaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

65 Şoför Seçim Komisyonuna üyeliğine Yalçın Ülkü, Fikret Esen, Ufuk Demirbaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

66 Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna üyeliğine Adnan Güler, Selami Candan, Ethem Hırçın oybirliği ile seçilmişlerdir.

67 Kardeş Kentimiz Osnabürck/Almanya’ya Meclis Üyesi Yalçın Ülkü, Tülay Ömercioğlu, Sadık Top, Fen İşleri Md.V.Hakan İnci’nin görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

68 Sözleşmeli Personel oybirliği ile kabul edildi.

69 Kadro Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

70 2015 Yılı Faaliyet raporu oyçokluğu ile yeterli görüldü.

71 Deniz Taksi uygulaması incelenmek üzere Ulaşım ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

72 Zemin İyileştirme Çalışmalarının Kontrolü ile ilgili yönergenin Çanakkale Kent İçi İmar Planı Plan notlarına eklenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

73 Trafo yerlerinin 2536,141 PİN numaralı uygulama imar planına işlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

74 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9C-3D pafta, 1309 ada, 3 parselde 2536,144 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

75 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B pafta, 580 ada, 183, 184, 185, 186, 187, 218, 228 ve 229 parsellerde 2536,145 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

76                               Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 5 parselde 2536,146 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

77 Mayıs 2016 Meclis toplantısının 03 Mayıs 2016 tarihinde saat:18.00’de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

78 Akıllı bisiklet sistemi Ulaşım ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ülgür GÖKHAN                           Bilge ŞİMŞEK                    Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                            Katip Üye                          Katip Üye