Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2016 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------

79 Güzelyalı Köyü, H16C-18D-4D pafta, 4517 parselde 2681,9 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 235 ada, 232 parselde 2536,151 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2D pafta, 1244 ada, 3-13 parselde 2536,152 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 23 ada, 12 parselde 2536,153 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 356 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde 2536,154 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 1045 ada, 312 ve 322 parsellerde 2536,155 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B pafta, 1062 ada, 15 parselde 2536,156 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

80 2015 Yılı Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi.

81 Sermaye Arttırımı oyçokluğu ile kabul edildi.

82 Teknik Alt Yapı Hizmeti oybirliği ile kabul edildi.

83 Deniz Taksi uygulaması oybirliği ile kabul edildi.

84 Akıllı bisiklet sistemi oybirliği ile kabul edildi.

85 Belediye Meclisinin 06.04.2016 gün ve 2016/55 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9d-4C pafta, 19 ada, 4, 7, 8, 9, 35 parsellerde 2536,149 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

86 Haziran 2016 meclis toplantısının 01 Haziran 2016 tarihinde saat:18.00’de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

87 Kadro Değişiklikleri oybirliği ile kabul edildi.

88 Sözleşmeli Personel oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ülgür GÖKHAN                                        Bilge ŞİMŞEK                               Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                      Katip Üye