Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > SOSYAL YAŞAM > Kültürel Yayınlar

Çanakkale Kentsel Gelişimi İle Fiziki Coğrafya İlişkisi

Önsöz

Sunulan çalışma; dünyanın sorunlarını belirleyerek çözüm arama, coğrafya biliminin yersisteminin bileşenleri olan küreler arasındaki etkileşimi en gelişmiş yöntemler ile analiz ederek uygulamaya taşınabilir bir senteze ulaşma ve Çanakkale Kent Konseyi ile Belediyesinin sürdürülebilir, aynı zamanda yaşanabilirliği daha yüksek bir kent oluşturma arayışlarının kesişti bir zamanın ürünüdür. Bir diğer ifade ile dünyanın yaşam şeklini yeniden tanımlama, uygulamalı coğrafya çalışmaları gerçekleştirme ve bilimden hareket ederek kent ile yaşamı planlama çabalarının bileşkesidir.

Çanakkale kenti 1990’lı yılların ikinci yarısından başlayarak Gündem 21 ve Yerel Gündem 21 sürecini izlemiş, Türkiye’nin bu konuda önde gelen uygulayıcı yerleşmelerinden biridir. Bu sürecin bir sonucu olarak kurulan Çanakkale Kent Konseyi çalışmalarına başlamış ve oluşturulan çalışma grupları ile öncelikli konularda bilimsel altyapı bilgileri ve ilgili kitlenin görüşü ile yeni ulaşılan bilgiler Çanakkale Kent Konseyi Genel Kuruluna taşınarak görüş oluşturulması süreci işletilmektedir. Sunulan araştırma bu kapsamda, Çanakkale Kentinin gelişim aşamaları ile fiziki coğrafya özellikleri arasındaki ilişkiyi sorgulayarak, sürdürülebilir bir kent planlaması için gerekli ve öncelikli altyapıyı oluşturmayı amaçladı. Çalışmada ulaşılan bilimsel sonuçlar “Hayatta En Doğru Yol Gösterici Bilimdir” yaklaşımının uygulanmaya çalışıldığı Çanakkale Kentinde, uzun erimli planlama için, karar verme sürecinin ilk adımıdır. Bu temelden hareketle atılacak adımların da sağlıklı olması durumunda Çanakkale Kentinin sürdürülebilir ve yaşanabilir olması için gerekenlerin bir kısmı yapılmış olacaktır. Böylece öz hedefleri (vizyon) arasında “Barışın Kenti” olmak da bulunu Çanakkale Kenti öncelikle gerekli olan doğası ile barışmayı başarmış olacaktır.

 

 

Sunulan çalışma’nın çerçevesi Çalışma Grubunda oluşturuldu. Bu çalışma, Grubun katkıları alınarak gerçekleştirilmiş olmakla birlikte daha geniş bir imecenin ürünüdür. Öncelikle Çanakkale Kent Konseyinin bilime önem veren yaklaşımı bu çalışmanın başlamasına altyapı oluşturdu. Üretme çabası içinde bulunduğum süreçte kendilerine yeterince zaman ayıramadığım ailem gönül desteğini esirgemedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün bilimsel heyecanı paylaşan akademik personeli ile öğrencileri görüş, öneri ve emekleri ile çalışmaya destek verdiler. Çalışılan konu ile ilgili olarak veri toplama çalışmalarda ulaşılan her kurum gerekli kolaylığı fazlası ile sağladı. Araştırma alanı ile ilgili olarak gerçekleştirilen daha önceki çalışmalar da gerekli bilimsel altyapıyı oluşturdu. Araştırmanın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür eder, çalışmanın sürdürülebilir ve yaşanabilirliği daha yüksek Çanakkale kenti oluşturma çabasına katkısı olmasını dilerim.

 

Doç. Dr. Telat KOÇ

Eylül 2006 Çanakkale