Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > SOSYAL YAŞAM > Kültürel Yayınlar

Çocuk Kalbi Engel Tanımaz

Önsöz

Son yıllarda ülkemizde de özel gereksinimli bireyler ve özel gereksinimli bireylerin topluma uyumu üzerinde yoğun olarak çalışılan konulardan birisi haline gelmiştir.

 

Özel gereksinimli bireylerin sosyal uyumu aynı zamanda normal gelişen

bireylerin ilgi, tutum ve davranışlarına da bağlıdır.

 

Bu çalışma, normal gelişen ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin özel gereksinimli akranlarına yönelik eğilimlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda hangi faktörlerin özel gereksinimli bireylere yönelik eğilimleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilediği de anlaşılmaya

çalışılmıştır.

 

Bu çalışmanın bulgularının ve ortaya koyduğu önerilerin yeni çalışmalara vesile olması ve özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve topluma uyumuna olumlu katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.

 

Bu bağlamda, bu çalışmanın yapılmasına emek harcayarak ve değerli zamanlarını ayırarak katkı sağlayan proje ekibinin çabaları takdire değerdir. Ayrıca projenin yürütülmesi ve desteklenmesi sürecinde katkılarını esirgemeyen Çanakkale Kent Konseyi ve Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisinin de çok önemli bir iş başardığını düşünüyorum.

 

Beklentimiz projenin bulguları ışığında ortaya konan önerilerin bir an önce hayata geçirilmesidir.

 

Uzm. Psk. Serdar Topal

ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi