Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2016 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------

 

104 Esenler ve Karacaören Mevkiinde Sokak ismi verilmesi teklifinin Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi,

Doğal Gaz Basınç Düşürme İstasyonlarının imar planına işlenmesi teklifi.

Güzelyalı Köyü , 27J-3D pafta, 3200 parselde 2681,10 ve 2682,2 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 467 ada, 249 parselde 2536,169 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-32D pafta, 1215 ada, 3 parselde 2536,170 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 610 ada, 5 ve 323 parsellerde 2536,171 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B pafta, 1010 ada, 46 parselde 2536,172 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 102 parselde 2536,173 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

105 Almanya Parlamentosu Soykırım tasarısı  ile ilgili önerge oybirliği ile kabul edildi.

106 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne görevlendirme oybirliği ile kabul edildi.

107 Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti oybirliği ile kabul edildi.

108 S.S 18 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin zam talebinin incelemesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

109 Norm Kadro değişiklikleri.oybirliği ile kabul edildi.

110 Belediye Meclisinin 2016/93 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen,       Güzelyalı Köyü, H16C-18D-4D pafta, 4517 parselde 2681,9 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

111 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen,         Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, 2453, 2454, 2455, 2456 ve 2457 parsellerde 2536,158 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

112 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3B pafta, 236 ada, 9, 108 ve 110 parsellerde 2536,159 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelemesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

113 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 362 ada, 6 ve 7 parsellerde 2536,160 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

114 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1A pafta, 1373 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerde 2536,163 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

115 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2B pafta, 1156 ada, 1 parselde 2536,164 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

116 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B pafta, 284 ada, 7, 24 ve 27 parsellerde 2536,166 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelemesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

117 Belediye Meclisinin 2016/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B pafta, 1368 ada, 9 parselde 2536,167 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelemesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

118 Eylül 2016 Meclis toplantısının 01 Eylül 2016 tarihinde saat:18.00 de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

119 Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifesinde ödeme kolaylığı oybirliği ile kabul edildi.

120 Dardanos KAYSU Aboneleri oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ülgür GÖKHAN                               Bilge ŞİMŞEK                         Emine KARDELEN

Belediye Başkanı                               Katip Üye                                  Katip Üye