Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Kasım 2016 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

--------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------

161 Kentimiz sokak veya caddelerinden birine isim verilmesi teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14C-1A pafta, 115 ada, 9 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 134 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkii, 29K-1C pafta, 1371 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada, 112 ve 126 parsellerde uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

162 Kreş ve Gündüz Bakımevinin isminin “ATAM KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

163 Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kullanım ve Etkinlik katılım ücretinin ücret tarifesine ek yapılması oybirliği ile kabul edildi.

164 Belediye Meclisinin 2016/160 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilen, İskele Meydanının Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi teklifinin komisyon kararı oyçokluğu ile kabul  edildi.

165 Belediye Meclisinin 2016/157 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-2C pafta, 1377 ada, 2 parselde 2536,181 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile red edildi.

166 Belediye Meclisinin 2016/146 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 871 ada, 68 parselde 2536,183 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelenmesi oybirliği ile kabul edildi.

167 Belediye Meclisinin 2016/146 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 215 ada, 10 parselde 2536,1185 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

168 Aralık 2016 Meclis toplantısının 01 Aralık 2016 tarihinde saat:17.30 da yapılması oybirliği ile kabul edildi.

169 Su Kanalizasyon Müdürlüğü’ne ödenek aktarma oybirliği ile kabul edildi.

170 Çanakkale Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 2016/152 sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.

171 2017 Yılı Ücret Tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

172 2017 Yılı Performans Programı oyçokluğu ile kabul edildi.

173 2017/2018/2019 Gelir Gider Bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                       Bilge ŞİMŞEK                        Rebiye ÜNÜVAR

Belediye Başkanı                         Katip Üye                                  Katip üye