Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

05.01.2012 Tarihli Meclis Gündemi

Saat 17:00

GÜNDEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-Denetim Komisyonuna üye seçimi.
4-Sosyal Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi.
5-Yapım İşi Kredi talebi hakkında.
6-Makine ve Tesisat ekipman alımı kredisi  hakkında. 
7-Yeni norm kadroların oluşturulması.
8-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
9-Sözleşmeli Arkeolog çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.
10-Geçici işçi vize talebi.
11-Zabıta ve İtfaiye Personelinin 2012 yılı maktu mesailerinin görüşülmesi.
12-İçkili yerler bölgesi taleplerinin değerlendirilmesi.
13-18 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yolcu taşıma ücretlerine zam talebi hakkında.
14-Öğrenci kartları hakkında.
15-Vanlı Depremzedelerin otobüs kartları hakkında .
16-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2010/1085 esas, 2011/666 karar sayılı kararı hakkında bir işlem yapılması teklifi.
17-Çanakkale Belediye Meclisinin 14.11.2011 tarih 218 sayılı kararına yapılan itiraz hakkında bir karar alınması talebi.
18-Fevzipaşa Mahallesi 32L-IVc pafta, 157 ada 16 parselin 2011-2016 yılları arası kamulaştırma programına ilave edilmesi teklifi.
19-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ek madde konulması teklifi.
20-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 237 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros mahallesi, 31L-IVc pafta, 247 ada, 2-9-10 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
21-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 238 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta, 446 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
22-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 226 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc paftada bölgesel imar planı revizyonu teklifi.
23-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 226 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ib pafta, 1215 ada 1-2 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
24-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 226 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 30L-IIa pafta, 1291 ada 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
25-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 226 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IVb pafta, 16 ada, 3 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
26-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 226 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta, 871 ada 67-68 parseller ile 488 ada 72-81 parsellerde nazım imar planı ile uygulama imar planı değişiklik teklifi.
27-Çanakkale Belediye ve mücavir alan sınırlarındaki kıyı kenar işgallerinin görüşülmesi.
28-2012 Şubat meclis gün ve saatinin belirlenmesi.