Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

25.04.2012 Tarihli Meclis Gündemi...

 

                                İ L A N 

                                    
 Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun  20.maddesine istinaden çıkarılan 30/05/2007 tarih ve 5675 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  3.fıkrası gereğince 25 Nisan  2012 tarihinde saat 18.00’de Belediye  Toplantı Salonunda ekli gündem maddesini görüşmek üzere  Olağanüstü  toplanacaktır.
 Belediye Meclis Üyelerimizin anılan gün ve saatte Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

 


                            Ülgür GÖKHAN
                               Belediye Başkanı

  

 


GÜNDEM                                                                                                               25/04/2012
------------------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-11/04/2012 tarih 15 sayılı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı dikkate alınarak, Kemalpaşa Mahallesi, 32L-IVa pafta, 474 ada 12 parsel ile, 174 ada 5 parsel üzerinde, Kent Meydanı ve yeşil alan fonksiyonu ile planlanmasına yönelik, 1/5000 Nazım İmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli  Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi.