Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

04.10.2012 Tarihli Meclis Gündemi...

                                                                                                                       04 Ekim 2012

GÜNDEM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1- Açılış
2-Yoklama
3-Toplu Taşımada kullanılan Engelli Kartlar Hakkında.
4-Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin  ceza maddelerinden 24.maddede revizyon hakkında.
5-Kepez Belediye Başkanlığı’nın dolmuş taksi hattı talebi.
6-İçme Suyu İshale hatlarının sayısal ortamda tespiti için 18 Mart Üniversitesi ile ortak proje yapılması için karar alınması hakkında.
7-Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi.
8-S.S.Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine kat karşılığı verilen taşınmaz hakkında.
9-Belediye Başkanı’nın yurt dışı görevlendirmesi hakkında.
10-İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIb pafta, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
11-Barbaros Mahallesi, 30L-IId pafta 958 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
12-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc pafta Muhtar Hüsnü Akkoyun Caddesi civarında uygulama imar planı değişikliği teklifi.
13-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 157 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 548 ada 331 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
14-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 30L-IIa pafta 239 ada 83 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi
15-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IId pafta, 529 ada 4-120 parsellerde nazım imar plan tadilatı ve ilave uygulama imar planı teklifi.
16-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 31L-Ic pafta, 605 ada 245 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
17-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IVb pafta, 637 ada 1-2-3-4 parsellerde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
18-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IVb pafta, 973 ada 324 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
19-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi 32L-IIa pafta, 594 ada 190 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
20-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Şehir içinde doğalgaz basınç düşürme istasyonlarının uygulama imar planları üzerine işlenmesi teklifi.
21-Çanakkale Belediye Meclisinin 06/09/2012 tarih 155 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVc pafta, 587 ada 14-19 parsellere ait projenin Meclis bilgisine sunulması teklifi.
22-Kasım 2012 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.