Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

2013 Şubat Meclis Gündemi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kent Konseyi faaliyet raporunun görüşülmesi.

4-Güney Marmara Kalkınma Ajansı için yetkilendirme,

5-T Cetveli cins değişikliği.

6-2013 yılında uygulanacak Gelir Tarifesinde düzeltme.

7-Sözleşmeli personel ücretinin yeniden belirlenmesi.

8-S.S.18 Nolu Kooperatifinin zam talebi hakkında

9-Ulaşım Komisyonunun gündem maddeleri hakkında.

10-İçkili Yerler Bölgesi hakkında.

11-Türkiye Belediyeler Birliğinin meclis toplantısı hakkında bilgilendirme.

12-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 12 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVb/31L-IVc pafta 870 ada 166-170-171 ve 247 ada 2-9-10 parsellerde nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği teklifi.

13-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 20 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 870 ada 171 parselde Vali Konağına ait uygulama imar plan değişikliği ile mimari projenin onaylanması teklifi.

14-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Işıklar Köyü 593 parsel ile Karacaören Köyü 2367 parselde Fakir Konut Projesine ait ilave imar planı teklifi.

15-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta 548 ada 331 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

16-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IIIb pafta 246 ada 1 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

17-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVb pafta 973 ada 324 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

18-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta 308 ada 14 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

19-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIc pafta 689 adada uygulama imar planı değişikliği teklifi.

20-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmadan ayrıştırılması hakkında yönetmelik önerisi.

21-Çanakkale Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih 01 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Kent içerisinde sokak isimleri ile ilgili değişiklik teklifi.

22-Mart 2013 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.