Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

03.09.2013 Tarihli Meclis Gündemi...

                                                                                                              04/09/2013


GÜNDEM
------------------------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun bilgilendirilmesi.
4-Cuma Pazarında satış yeri bulunan tahsis sahiplerinin yerlerini devir etmeleri halinde devir ücreti hakkında.
5-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.
6-Norm Kadro ihdası hakkında.
7-Yat Limanı Yönetmeliğinin görüşülmesi.
8-Ulaşım Komisyon maddeleri hakkında.
9-Şehiriçi yolcu taşıma ücretleri hakkındaki vatandaş talepleri.
10-11-14 Ekim 2013 tarihlerinde Pardubice’ye Velka Yarışları Etkinliği’ne katılmak üzere bir heyet görevlendirilmesi.
11-Cevatpaşa Mahallesi 32L-IIId pafta, 311 ada 2 parsel üzerinde, Çanakkale İdare Mahkemesinin 2012/155 esas 2013/354 karar sayılı kararı hakkında bir işlem yapılması teklifi.
12-Kent içi imar planı revizyonu ve plan notları hakkında plan teklifi.
13-Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 110 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 30L-IId pafta, 958 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
14-Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 110 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi 32L-IVb pafta 320 ada 15-16 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
15-Ekim 2013 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.