Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

07.11.2013 Tarihli Meclis Gündemi...


                                                                                                                07/11/2013

GÜNDEM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-2014 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
4-2014 Yılı Performans Programının görüşülmesi.
5-2014-2015-2016 Yılı Bütçesinin görüşülmesi.
6-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar mevkiine ilişkin plan düzenlemesi teklifi.
7-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 156 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi.
8-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 151 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü Tavşançukuru Mevki,  1598  parselde mevzi nazım imar planı teklifi ile mevzi uygulama imar planı teklifi.
9-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 153 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 30L-IId pafta, 958 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
10-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32 L IV B pafta, 535 ada, 36 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi.
11-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32 L II D pafta, 386 ada,  4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi.
12-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32 L II D pafta, 585 ada, 149 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi.
13-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32 L IV C pafta, 66 ada, 53 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi.
14-Belediye Meclisinin 07/10/2013 tarih 142 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32 L III A pafta, 462 ada, 183 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi.
15- 2013 Aralık meclis gün ve saatinin belirlenmesi.