Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

08.04.2014 Tarihli Meclis Gündemi...

 

GÜNDEM
----------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-Divan I.ve II.Başkan Vekili Seçimi.
4-Divan Katip Üye Seçimi.
5-Encümen Üyeliği Seçimi.
6-İmar Komisyonu üye seçimi.
7-Bütçe Kesin Hesap ve Tarife Komisyonu seçimi.
8-Çalışma Raporunun görüşülmesi.
9-Denetleme Komisyonunun raporunun görüşülmesi.
10-Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi.
11-Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'ne üye seçimi.
12-Ege Belediyeler Birliği'ne üye seçimi.
13-Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye seçimi.
14-Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği'ne üye seçimi
15-Tarihi Kentler Birliği'ne üye seçimi.
16-Katı Atık Yönetim Birliği'ne üye seçimi.
17-Çanakkale Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği’ne üye seçimi.
18-Ulaşım Komisyonuna üye seçimi.
19-Şoför Seçim Komisyonuna üye seçimi.
20-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna üye seçimi.
21-Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma Hizmet Alımı İşinin Süresi.
22-Kardeş Kentimiz Osnabürck/Almanya’ya görevlendirme.
23- Pardubice Maraton Etkinliği için personel görevlendirilmesi.
24-Tüm-Bel-Sen ile yapılacak toplu sözle için Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi.
25-Seramik Müzesi Hakkında.
26-Fevzipaşa Mahallesi, 32L-IVd pafta, Tıflı Cami çevresinde koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifi.
27-Arslanca Mahallesi 32L-IVb pafta, 365 ada, 136 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
28-Piri Reis Caddesinin bölünmesi ile ilgili görüşme yapılması teklifi.
29-2014 Yılı Meclisinin yıllık tatilinin belirlenmesi.
30-Mayıs 2014 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.