Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Şubat 2011 Meclis Karar Özetleri

  KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T  L  E  R  İ
----------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------
27  Arslanca Mahallesi, 32L-IIId pafta, 956-957 adalarda uygulama imar planı değişiklik   teklifi.
  Arslanca Mahallesi, 32L-IIId pafta, 1062 ada 18 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi.
  Arslanca Mahallesi, 32L-IVc pafta, 472 adada uygulama imar planı değişiklik teklifi.
  Arslanca Mahallesi, 32L-IVd pafta, 63 ada 3-8-9-54 parsellerde uygulama imar planı   değişiklik teklifi.
  Barbaros Mahallesi, 31L-IIa pafta, 1294 ada 1 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi.
  Barbaros Mahallesi, 31L-Ia pafta, 339 ada 94 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi.
  Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 804 adada uygulama imar planı değişiklik teklifi.
  Barbaros Mahallesi, 31L-IIa pafta, 1235 ada 1-5 parsellerde uygulama imar planı   değişiklik teklifi.
  Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, 28K-Ia pafta, 3011 parselde uygulama imar planı   değişiklik teklifi.
  Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, 28K-IVd pafta, 1639 parselde uygulama imar planı   değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği   ile kabul edildi.
28  Sözleşmeli Personel ücreti oybirliği ile kabul edildi.
29  Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücretleri Bütçe Kesin Hesap ve Tarife   Komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
30  Pazar Yerleri ile ilgili yönetmelikte değişikliğin incelenmek üzere Sosyal İşler    Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
31  Hal Hakem Kurulunun hakkı huzur ücreti oybirliği ile kabul edildi.
32  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile proje komisyonuna havale   edilen, Otobüs terminalinin yeni yerinde hizmete başlaması ile mevcut belediye binasının   olduğu alanın belediye hizmet alanı ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi yönünde   inceleme yapılması teklifinin komisyona havalesi oybirliği ile kabul edildi.
33  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Çanakkale Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih 209 sayılı kararı ile ilgili tekrar    görüşme yapılması oybirliği ile kabul edildi.
34  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Çanakkale Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih 221 sayılı kararı ile ilgili tekrar    görüşme yapılması teklifinin komisyona havalesi oybirliği ile kabul edildi.
35  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ib pafta, 96 ada 96 parselde uygulama imar planı değişiklik   teklifi oybirliği ile red edildi.
36  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVb pafta, 1263 ada 6 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.
37  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IIa pafta, 1206 ada 5 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.
38  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 694 ada 202-203 parsellerde uygulama imar planı   değişiklik teklifinin komisyona havalesi oybirliği ile kabul edildi.
39  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta, 290 ada 21 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.
40  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta, 287 ada 7-42-43 parsellerde uygulama imar planı   değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.
41  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta, 419 ada 41 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.
42  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIa pafta, 594 ada 68-151-152-155-156 parsellerde    uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.
43  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Namıkkemal Mahallesi, 32L-IVd pafta, 77 ada 58 parselde uygulama imar planı    değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.
44  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, Kent içindeki trafo yerlerinin imar planına işlenmesi talebinin komisyona havalesi   oybirliği ile kabul edildi.
45  Çanakkale Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih 1 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale   edilen, 2011-2016 yılları arası 5 yıllık imar programı hakkında bir karar alınması talebi    oyçokluğu ile kabul edildi.
46  Arslanca Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Ortakol mevkiinde bulunan tapunun 1359 ada, 1   parsel, pafta 46'da bulunan belediyemize ait alanın kat karşılığı verilmesi oybirliği ile kabul   edildi.
47  Cevatpaşa Mahallesi 32LIId pafta, 1186 ada, 19 parselde bulunan Belediyemize ait    taşınmazın kat karşılığı verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
48  Mart 2011 Meclis toplantısının 01 Mart 2011 tarihinde saat:17.00'de yapılması    oybirliği ile kabul edildi.
49  Barbaros Mahallesinde bölgesel imar planı revizyonu yapılan alanda, bina cephe ve   görünüşleri ile ilgili çalışma yapılması amacıyla ruhsat işlemlerinin durdurulması   oybirliği ile kabul edildi.
50  Kemalpaşa Mahallesi Muhtarlığı'nın talebi oybirliği ile kabul edildi.
51  Almanya Berlin'de gerçekleştirilecek olan ITB Berlin Fuarı'na personel     görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
52  GMKA 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı oybirliği ile kabul edildi.
53  UCLG-MEWa/Filistin Dayanışma Fonuna yardım yapılması oybirliği ile kabul    edildi.

 

 

 

 

 

        Ülgür GÖKHAN                    Erdinç Yaşar AKKAN                    Belgin AKPINAR
        Belediye Başkanı                           Katip-Üye                                      Katip-Üye