Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2017 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

 

MAYIS 2017 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

77 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 1009 ada, 7 ve 10 parsellerde 2536,223 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 365 ada, 96 ve 97 parsellerde 2537,40 ve 2536,224 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1292 ada, 1 parselde 2536,225 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

78 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oyçokluğu ile karar verildi.

79 2017 ”T” Cetveline araç eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.

80 Araç Kredisi kullanımı oyçokluğu ile kabul edildi.

81 Kardeş Kentimiz Osnabrück'e Gençlik Değişimi programına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli Bahar DEMİRKAN ve Gökay ŞAHİNER , Kardeş Kent Elçisi Esra SAKINMAZ oybirliği ile görevlendirilmişlerdir.

82 Ticari Taksi Yönetmeliğine ilave yapılması Ulaşım Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna Havalesi oybirliği ile karar verildi.

83 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/57 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C paftada, 105, 406, 407 ve 610 adalarda kayıtlı taşınmazların 2016-2020 yılları kamulaştırma programına eklenmesi teklifi oybirliği ile karar verildi.

84 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/68 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonu incelemesinin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 235 ada, 228 parselde 2536,209 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

85 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/57 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 953 ada, 5 ve 6 parsellerde 2537,36 ve 2536,215 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

86 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/57 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 418 ada, 30 parselde 2536,217 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

87 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/57 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, 27J-3B pafta, 4577 parselde 2537,38 ve 2536,218 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.

88 Namıkkemal Mahallesi, H16C-14A-1A paftada, 209 ada, 3 parselde 2536,221 PİN numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

89 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 534 ada, 27, 28, 29, 32, 37 ve 40 parsellerde 2536,222 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

90 2017 Haziran Meclis gün ve saati 01 Haziran Perşembe günü Saat: 18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN             Bilge ŞİMŞEK               Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı              Katip Üye                        Katip Üye