Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2012 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ
---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:                                                                                                                              
138   Barbaros Mahallesi, 31L-IIa pafta, 1232 ada 8 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta, 649 ada 242-243-244-245-246-77 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIc pafta, 690 adada uygulama imar planı değişiklik teklifi.
İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc pafta, 73 ada 20 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
 İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIc pafta, 284 ada 16 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
Barbaros Mahallesi, 30L-Ib pafta, 247 ada 3 parselde proje tadilatı teklifi. yapılması   değişikliği  hakkında bir karar alınması tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar  komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 
139  Çanakkale Çevre Platformu’nun Kazdağı ve Metalik Madencilik Faaliyetleri oyçokluğu ile kabul edildi.
140  Hüseyin Kurt’un takas talebi oybirliği ile karar verildi.
141  İçkili Yerler bölgesi oybirliği ile karar verildi.
142  Dardanos-Güzelyalı Mevkii Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması oybirliği ile kabul edildi.
143  Almanya’nın Osnabrück Kentine personel görevlendirmesi oybirliği ile kabul edildi.
144   Barbaros Mahallesi 31L-Id pafta, 139 ada 36 parselde kayıtlı taşınmazın 2011-2016 yılları arası kamulaştırma programına ilave edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.
145   Çanakkale Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih 117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü – Esenler Mahallesi sınırlarında revizyon nazım imar planı ile kısmi revizyon uygulama imar planı teklifi oyçokluğu  ile kabul edildi.
146   Çanakkale Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih 117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 548 ada 331 parselde uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
147   Çanakkale Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih 117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IIIa pafta, 831 ada 70-71-72-73-80-81-82-85-102 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.
148   Çanakkale Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih 117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IIIa pafta, 1262 ada 4-5-6-7-8-9 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.
149  Eylül 2012 Meclis toplantısının 06   Eylül   2012 tarihinde saat:17.00’de    yapılması oybirliği ile kabul edildi
150   Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği Taslağı oybirliği ile kabul edildi.
151   Sözleşmeli Personel oybirliği ile kabul edildi.
152   Gayrimenkul Satın Alımı oybirliği ile kabul edildi.
153  İlimiz Arslanca Mahallesi, 1134 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın tahsis talebi oybirliği ile kabul edildi.
154  İlimiz Cevatpaşa Mahallesi 539 ada, 303 parselde kayıtlı taşınmazın kat karşılığı verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

 

 
Ülgür GÖKHAN                      Mehmet Oğuz TEOMAN                 Belgin AKPINAR
Belediye Başkanı                             Katip-Üye                                       Katip-Üye