Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Eylül 2012 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ
---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:                                                                                                                              

155  Barbaros Mahallesi 31L-IId pafta, 529 ada 4-120 parsellerde nazım imar plan tadilatı ve ilave uygulama imar planı teklifi.
 Barbaros Mahallesi 31L-Ic pafta, 605 ada, 245 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
 Barbaros Mahallesi 31L-IVb pafta, 637 ada, 3 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
 Barbaros Mahallesi 31L-IVb pafta, 973 ada, 324 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
 Cevatpaşa Mahallesi 32L-IIa pafta, 594 ada, 190 parselde uygulama imar planı tadilatı teklifi.
 Şehir içinde doğalgaz basınç düşürme istasyonlarının uygulama imar planları üzerine işlenmesi teklifi.
 Barbaros Mahallesi 31L-IVc pafta, 587 ada, 14-19 parsellere ait projenin meclis bilgisine sunulması  tekliflerinin  incelenmek üzere meclis imar  komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
156  Çanakkale Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih 145 sayılı kararına yapılan itiraz hakkında  bir karar alınması teklifi oyçokluğu ile red edildi.
157   Çanakkale Belediye Meclisinin 04/07/2012 tarih 146 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 548 ada 331 parselde uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna gönderilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
158   Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih 138 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta, 649 ada 242-243-244-245-246-77 parsellerde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.
159   Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih 138 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIc pafta, 690 adada uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.
160   Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih 138 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc pafta, 73 ada 20 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.
161   Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih 138 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIc pafta, 284 ada 16 parselde uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.
162   Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih 138 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 30L-Ib pafta, 247 ada 3 parselde proje tadilatı teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.
163                 Ekim  2012 Meclis toplantısının 04   Ekim  2012 tarihinde saat:17.00’da      yapılması oybirliği ile kabul edildi
164 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 646 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kiralama ihalesi oyçokluğu ile kabul edildi.
165  Sözleşmeli personel ücretleri oybirliği ile kabul edildi.
166   Sözleşmeli personel ücreti oybirliği ile kabul edildi.
167   Sözleşmeli personel ücreti oybirliği ile kabul edildi.
168   Şehir imar planı plan notlarına, zemin etüt sonuçlarına istinaden ilave yapılması teklifi. oybirliği ile kabul edildi.
169   Tip imar yönetmeliğine ilave edilen ek maddede değişiklik yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. 
170   Cevatpaşa Mahallesi 32L-IIIa pafta 539 ada 303 parselde uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.
171  Cevatpaşa Mahallesi 32L-Ic pafta, 32L-Ic pafta, 871 ada 58-67 parseller ile 488 ada 72 ve 81 parsellerde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.
172   Barbaros Mahallesi, 844 ada 129 parselin 2011-2016 yılları arası kamulaştırma programına ilave edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.
173   Kesme-Bağlama ücreti  oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 


Ülgür GÖKHAN                     Fatma SAĞLAM OLCAYTU                Belgin AKPINAR
Belediye Başkanı                             Katip-Üye                                             Katip-Üye