Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Ocak 2013 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ
---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:                                                                                                                               

 Işıklar Köyü 593 parsel ile Karacaören Köyü 2367 parselde Fakir Konut Projesine ait ilave imar planı teklifi. 
Kent içerisinde sokak isimleri ile ilgili değişiklik teklifi. 
Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta 548 ada 331 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
Barbaros Mahallesi, 31L-IIIb pafta 246 ada 1 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
Barbaros Mahallesi, 31L-IVb pafta 973 ada 324 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta 308 ada 14 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIc pafta 689 adada uygulama imar planı değişikliği teklifi. 
 Atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmadan ayrıştırılması hakkında yönetmeliği incelenmek üzere  meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
2  Denetim komisyonuna  Muzaffer ÖZGEN,K.Eren KEMERLİ, Levent Burak ÜNAL oybirliği ile seçilmiştir.
3  Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücreti oybirliği ile kabul edildi.
4  Geçici işçi vizesi oybirliği ile kabul edildi.
5  Boş Kadro derece değişikliği oybirliği ile kabul edildi.
6  Toplu taşımada kullanılmak üzere yoksul öğrenci kartları oybirliği ile kabul edildi.
7  S.S:18 Nolu Kooperatifin zam talebi  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
8  Ulaşım Komisyonunun gündem maddeleri Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.
 İçkili Yerler Bölgesi Sosyal İşler Komisyonuna Havalesi oybirliği ile karar verildi. 
10  Zabıta ve İtfaiye Personelinin 2013 yılı maktu mesaileri oybirliği ile kabul edildi.
11  Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi yaptırılması oybirliği ile kabul edildi.
12   Çanakkale Belediye Meclisinin 04/1/2012 tarih 232 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVb/31L-IVc pafta 870 ada 166-170-171 ve 247 ada 2-9-10 parsellerde nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği  incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
 13   Çanakkale Belediye Meclisinin 04/12/2012 tarih 217 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta 446 ada 1 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.
14   Çanakkale Belediye Meclisinin 04/12/2012 tarih 217 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIc pafta 284 ada 16 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi. 
15  2013 Yılı Meclis tatili 2013 Ağustos ayında yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
16  2013 Şubat Meclis gün ve saati 07 Şubat 2013 Perşembe günü saat:17.00’da   yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
17  İmar plan teklif dosyalarının geri çekilmesi ile ilgili karar alınması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
18  Çanakkale Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih 225 nolu kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.  
19  Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim Ve Kültür Merkezi Binası İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’na ait ödül ve ücretlere ilişkin karar alınması teklifi. oyçokluğu ile kabul edildi.
20  Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta, 870 ada 171 parselde Vali Konağına ait uygulama imar plan değişikliği ile mimari projenin onaylanması teklifi meclis imar komisyonuna havalesi oyçokluğu ile kabul edildi.  
21   T Cetveli oybirliği ile kabul edildi.

 

 

      Ülgür GÖKHAN                      M.Oğuz TEOMAN                          Belgin AKPINAR
Belediye Başkanı                         Katip-Üye                                  Katip-Üye