Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2013 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri

 

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:                                                                                                                               

 

 

76                               Barbaros Mahallesi 31L-Ic pafta, 583 ada 101 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi,

Barbaros Mahallesi 31L-1c pafta 128 ada 19-23-24 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi 32L-IId pafta 301 ada 8-11 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi,

Cevatpaşa Mahallesi 32L –IVb pafta 320 ada 15-16 parsellerde uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

77                    Özel kreşlerin kendi araçlarına “S” plakası verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

78                    Ulaşım Komisyonu gündem maddeleri oyçokluğu ile kabul edildi.

79                               Tarihi Kentler Birliği Kırım programı görevlendirmesi oybirliği ile kabul edildi.

80                               Çanakkale Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih 52 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IIIa pafta, 245 ada 12-14-15-25-41 parsellerde ilave uygulama imar planı teklifi. incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

81                               Çanakkale Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih 52 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-Ic pafta 1315 ada 6 parselde uygulama imar planı değişikliği  oyçokluğu ile red edildi.

82                               2012 Yılı Kesin Hesabınının görüşülmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

83                               Çanakkale Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih 52 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 30L-IIa pafta 1291 ada 1 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

84                               Çanakkale Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih 52 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, 31L-IVb pafta 973 ada 321-322 parsellerde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

85                               Çanakkale Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih 52 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta 308 ada 14 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

86                               Haziran 2013 Meclis gün ve saati 05 Haziran 2013 saat:17.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

87                    Gayrimenkul Satın Alımı oybirliği ile kabul edildi.

88                               Kardeş Kentimiz Osnabrück/Almanya'ya görevlendirmesi oybirliği ile kabul edildi.

89                               Kordonun sezonluk olarak belirli saatlerde  trafiğe kapatılması Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülgür GÖKHAN                       Mehmet Oğuz TEOMAN                             Belgin AKPINAR

Belediye Başkanı                               Katip-Üye                                         Katip-Üye