Anasayfa | Site Haritası

İnşaat Yasakları...

 

 

Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Çanakkale Belediyesi mücavir sahası içinde yer alan Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkii ile Güzelyalı Köyü'nde yapılacak her türlü inşaat faaliyetleri sebebi ile doğacak gürültü kirliliğinin ve oluşabilecek diğer sorunların önüne geçilebilmesi ve turizm hareketlerine sekte vurdurulmaması için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinin f fıkrasında “tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri, Büyükşehir belediyesi ve/veya il, ilçe ilk kademe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya birkaç ay süre ile tamamen durdurulabilir” hükmünde belirtildiği üzere;

 

Söz konusu bölgelerde, Belediye Encümeni tarafından alınan 31.05.2017 tarih ve 2017/325 nolu karar ile 15 Haziran–15 Eylül 2017 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğünce yapımı devam eden Dardanos–Güzelyalı Teknik altyapı yapım işi kapsamında imalatların devam etmesi, diğer kurumlar tarafından yapılacak olan doğalgaz, Telekom, elektrik vb. altyapı imalatlarının tamamlanması, alt yapı imalatlarından sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili yol üst yapı imalatlarının tamamlanması, bu tarihler arasında gerçekleşecek teknik altyapı ve yol üstyapı imalatlarının haftanın altı günü (Pazar günleri hariç) 08:00–19:00 saatleri aralığında gerçekleştirilmesi, bahsi geçen imalatlar dışında diğer tüm inşaat faaliyetlerinin sürdürülmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

19.06.2017 ( 16.33 )