Anasayfa | Site Haritası

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Çalışmaları Başladı...

Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, bir süre önce yürürlüğe giren 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne yönelik gerekli çalışmalar başlatıldı.

1 Haziran 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği' kapsamında yapılacak uygulamalar çerçevesinde kentimizde sürmekte olan yapılaşmaların mevcut haklarının, kent mimarisinin ve estetiğinin korunması amacıyla Belediye Meclisi'nin Temmuz 2013 olağan meclis toplantısında aldığı karar çerçevesinde Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca Barbaros, Arslanca ve Cevatpaşa Mahallesi'nin bir bölümünde zeminde mevcut yapılaşmalara yönelik arazi tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Arazi çalışmalarıyla yapı adalarında devam edecek olan yapılaşmaların da müktesep haklarının korunması için İmar Planlarında gerekli değerlendirmeler yapılarak Belediye Meclisi'ne sunulması hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmaların Eylük 2013 Meclis toplantısında İmar Komisyonunca değerlendirilerek görüşülmesi hedeflenmekedir.

05.08.2013