Anasayfa | Site Haritası

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli, Arama Konferansı'nda…

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından düzenlenen Arama Konferansı'na Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli de katılım gösterdi.

Derneğin 2007-2012 yıllarından bu yana ilk Beş Yıllık Stratejik Planı'nın uygulanmasının ardından, 2013-2018 dönemini kapsayacak İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan ile ilgili hususların belirlenmesine ilişkin düzenlenen Arama Konferansı, 20 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) gerçekleştirildi.

Aralarında Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin de bulunduğu 50'ye yakın üyenin katıldığı toplantıda, değişen dünyanın ve dolayısıyla bunun yeşil bina sektörüne etkilerinin sorgulanması, dernek için geçmişi gözden geçirme, şu anki durumun incelenmesi, İdeal gelecek senaryosunun oluşturulması, ortak vizyonun oluşturulması, eylem planının hazırlanması ana başlıkları üzerinde duruldu.

Arama Konferansı neticesinde Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin misyon ve vizyonu dahilinde, Türkiye’deki Yeşil Bina sektörünün geliştirilmesi amacıyla Eğitim çalışmalarına devam etmesi, Kamu ve STK’lar ile ilişkilerin geliştirilmesi, Dünya Yeşil Binalar Konseyi ile diyaloğun kuvvetlendirilmesi Ulusal Yeşil Bina Sertifikası çalışmalarının devam etmesi, her yıl düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nin kapsamı, içeriği ve önemi konuları görüşüldü.

02.09.2013