Anasayfa | Site Haritası

Kamuoyu Bilgilendirme...

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca yapılan yazılı açıklamada; odanın kent ekonomisinin gelişmesine yönelik projelerine yapıcı yaklaşım sergilenmesi dilendiği, seçim yasakları başlamadan bir an önce iş yapılması istendiği ifade edilmiştir. Öncelikle bir yanlışı düzeltmek gerekir ki, kente yapılacak yatırımlarla, hizmetlerin sürekliliği ile seçim yasaklarının hiçbir bağı yoktur.
ÇTSO tarafından, kentimizde Cennet Otopark olarak bilinen alanda yerel esnafın kendi alışveriş merkezlerini kurmalarına öncülük etmek amacıyla bir proje başlattıkları, bu proje için mimari tasarımlar hazırlatıp, özel mülkiyet sahibinden muvafakat aldıkları ve projeyi 1 yıl önce kurumumuza teslim ettikleri iddia edilmektedir.
İddiaya ilişkin büyük bölümü Belediye’ye, diğer bölümü özel şahsa ait alanda ki projeyle ilgili olarak Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyet Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür GÖKHAN’ı ziyaret ederek hayata geçirmek istedikleri projeyi anlatmış, Sayın Başkan da kent için önem arz eden bu alanda, böyle bir projeye Belediye tarafından sıcak bakılacağını, fakat öncelikle özel mülkiyet sahibi ile görüşülüp, gerekli mutabakat sağlandıktan sonra harekete geçilmesini ifade etmiştir.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle yapılan bu görüşmenin ardından, oda ile başkaca bir görüşme olmamış, ÇTSO’ nın özel mülkiyet sahibinden almış olduğunu belirttiği muvafakat ve proje ile resmi bir başvuru yapılmamıştır. Bu nedenle, kurumumuza 1 yıl önce başvuru yapılıp, projenin teslim edildiği bilgileri, dolayısıyla da Belediyenin ihaleye çıkmayarak sorumluluklarını yerine getirmediği iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır.
Ayrıca yine ÇTSO tarafından, Çarşı Caddesinin bir bölümünün üstünün asma germe membran örtü ile kapanmasına yönelik Belediyemize iletilen talep; alanın 1. Derece Kentsel Sit Alanı içinde bulunması nedeniyle, izin verme yetkisine sahip Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna Belediyemizce sunulmuştur.
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, sokak üzerindeki tescilli taşınmazlara ve Kentsel Sit Alanı dokusuna zarar verilmemesi ayrıca yağmur suyu aktarımının düzenlenmesi ve mülkiyet sahiplerinin tümünden muvafakat alınması koşuluyla, projenin uygulanmasına uygun olduğuna karar vermiştir. Alınan karar kurumumuzca proje sahibi ÇTSO’na bildirilmiştir.
Koruma Kurulu’nun uygun bulduğu “Çarşı Caddesi Asma Germe Membran Örtü Sistemi”, Belediyemizce de uygun görülmüş, ancak projeye ilişkin olarak proje sahiplerince henüz bir uygulama yapılmamıştır.
Çanakkale Belediyesi sahip olduğu ve hep savunageldiği katılımcılık anlayışıyla, kent için, kentin yararı için, kentlinin de üzerinde hem fikir olduğu her projeye kapılarını daima açık tutar. Bu durum dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olmaya devam edecek.

Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız

Çanakkale Belediye Başkanlığı

12.12.2013