Anasayfa | Site Haritası

2. Demircioğlu-Set Boyu Kavşak Projesi Çalışmaları Başladı…

Kentin trafik yoğunluğu artan noktalarından biri haline gelen 2. Demircioğlu ve Setboyu Caddeleri arasında kavşak düzenleme projesi çalışmaları başlatıldı.

 

2.Demircioğlu ve Setboyu Caddeleri şehir içi trafiği gidiş ve geliş yönünde yoğun olarak kullanılmaktadır. Trafik açısından ise; Setboyu Caddesi İngiliz Mezarlığı kavşağında olumsuz etkiler yaşanmaktadır. Bununla birlikte Cuma Pazarı Otoparkının giriş ve çıkışının da bu kavşağa açılmasından dolayı hem trafik hem de can ve mal güvenliği açısından uygun olmadığından söz konusu kavşak projesi ile bu alandaki trafiğin kontrollü ve güvenli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

 

 

Çanakkale şehir merkezinde, başta şehirlerarası seyahat otobüslerinin neden olduğu trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla, İl Trafik Komisyonu, kısa güzergâh tespiti ile 2.Demircioğlu ve Setboyu Caddelerinde şehirlerarası otobüsler için yeni güzergâh kararı almıştır. Bu güzergâh kentimizin genelinde mevcut haliyle yoğun olarak kullanılmasına ilave olarak şehirlerarası seyahat otobüslerinin de bu güzergâhı kullanmaya başlaması, ayrıca yeni Belediye Hizmet Binasının yapımının tamamlanmasına kadar, Belediye hizmetlerinin sunulabilmesi için geçici olarak taşınılacak yeni binanın da bu bölgede olması nedeniyle var olan yaya ve araç trafik yoğunluğunun artacağından dolayı daha kontrollü ve güvenli bir kavşak ihtiyacı doğmuştur.

 

Bu ihtiyaç doğrultusunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mevcut caddelere uygun şekilde hazırlanan kavşak düzenleme projesi, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca değerlendirilerek 29.04.2013 tarih ve 862 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Ocak ayı itibariyle de kavşak düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.

 

Kentlilerimizin bilgisine sunarız.

 

10.01.2014