Anasayfa | Site Haritası

Hamidiye Tabyası Mühürleme İşlemi Hakkında Bilgi...

   

Çanakkale İli, Merkez, Barbaros Mahallesi’nde yer alan, 139 ada, 19 parselde, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, tescilli Hamidiye Tabyasına ilişkin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/02/2013 tarih ve 739 sayılı kararı ile restorasyon projesi onaylanmıştır.

Belediyemize 06.03.2014 tarihinde restorasyon ruhsatı almak için başvuruda bulunulmuştur. Belediyemizce başvuru dosyası incelenerek, eksik belgeleri başvuru sahibine bildirilmiştir. Yapılan bildirime rağmen ruhsat başvurusunun takibi yapılmayarak, ruhsat alınmadan restorasyona başlanıldığından, söz konusu tescilli parsele olası bir zarara sebebiyet verilmemesi için 08/04/2014 tarihinde yapılan mühürleme ile durdurulmuştur.

Belediyemizden restorasyon ruhsatı alınmasından sonra çalışmanın devam etmesi için ilgililer uyarılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

08.04.2014 ( 16.51 )