Anasayfa | Site Haritası

2015/2019 Stratejik Planı Öncelikleri Dış Paydaşlarla Belirlenmeye Başlandı…

 

 

Çanakkale Belediyesi, 2015-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık hizmet süresinin planlanması kapsamında başlattığı Stratejik Plan çalışmalarına, katılımcılık anlayışı gereği sivil toplum kuruluşları ekseninde dış paydaşları da dahil ediyor. Bu çerçevede ilk toplantı ise, 9 Haziran Pazartesi günü Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda Çevre Meclisi ile gerçekleştirildi.

Kent vizyonu doğrultusunda öncelikli kentsel amaç ve hedeflerin ortaya konması, üretilecek proje ve faaliyetlerin belirlenmesi, kent kaynaklarının korunması ve geleceğe güven içinde aktarılması amacıyla katılım, izleme ve değerlendirme süreçlerinin tanımlandığı Stratejik Plan çalışmaları kapsamında düzenlenen ilk toplantıda, Çanakkale Belediyesi Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi Hale Evrim Akman, Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, Su ve Kanalizasyon Müdürü M. Zafer Karaca, Park Bahçeler Müdürü Göksel Koyuncu, Belediye Meclisi Stratejik Yönetim ve Planlama Komisyonu Üyeleri Celal Karakaş, Bilge Şimşek, Saffet Kocabaş, Rebiye Ünüvar, Fikret Esen, Ethem Hırçın ve Mustafa Doğan, Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Av. Ali Aydın Çalıdağ ile birlikte, Çevre Meclisi Üyeleri, Mahalle Meclislerinden temsilciler ile gönüllü katılımcılar yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Ekrem Tufan kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Hale Evrim Akman, Çanakkale Belediyesi olarak ileriye dönük beş yılın planını yapmak üzere stratejik plan çalışmalarının başladığını, bu çalışmalar kapsamında kentte neler yapılacağı ve yapılması gerektiğinin yanıtlarını aradıklarını söyledi. Akman, "Çanakkale'nin kültürünü katılımcılık oluşturuyor. Biz de sivil toplumun bir arada bulunduğu çatı altında bu sorunun yanıtını aramak istedik. Bizlerden ne istediğinizi bilmek istiyoruz. Politika üretirken nelere dikkat etmeliyiz, bugüne kadar ürettiğimiz politikalarda bizi başarılı bulduğunuz alanlar neler, başarısız bulup, geliştirmemizi istediğiniz alanlar neler, bunların yanıtlarını arıyoruz" diye konuştu.

Toplantı, Doç. Dr. Ekrem Tufan'ın stratejik plan hakkında kısa bir bilgi vermesinin ardından, stratejik plan örneklerinin katılımcılarla paylaşılması ile devam etti. Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, Su ve Kanalizasyon Müdürü M. Zafer Karaca ile Park Bahçeler Müdürü Göksel Koyuncu'nun belediye çalışmalarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdiği toplantı, katı atık yönetimi, hava kalitesi, su yönetimi, gürültü ve toprak kirliliği konularında karşılıklı tartışma ve bilgi alışverişi ile devam etti. Çevre politikalarının ve bu konudaki yönetimin, geniş bir başlık olmasından dolayı, Çevre Meclisi ile gerçekleştirilecek toplantı sayısının artırılmasına da karar verildi.

Dış paydaşların fikir ve görüşlerinin alındığı toplantılar, 10 Haziran'da Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 11 Haziran'da Mahalle Meclisi Yürütme Kurulları, 12 Haziran'da Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve 13 Haziran'da Kent Konseyi Gençlik Meclisi katılımcıları ile devam edecek.

10.06.2014 ( 16.46 )