Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Eylül 2014 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

 

145 Barbaros Mahallesi, 31L-Ia pafta, 139 ada, 3 parselde 2536,15 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IVb pafta, 23 ada, 12, 13, 16 ve 17 parsellerde 2536,16 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, 31L-Ic paftada 2536,17 PİN numaralı Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu yerinin uygulama imar planına işlenmesi teklifi.

Güzelyalı Köyü Atıksu Arıtma Tesisinin 2537,3 ve 2536,18 PİN numaralı ilave nazım imar planı ve ilave uygulama imar planı teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, 32L-Ic pafta, 289 ada, 54 parselde 2536,19 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIId pafta, 649 ada, 246, 248 ve 77 parsellerde 2536,20 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIb, 32L-IIIc pafta, 1368 ada, 2 ve 5 parsellerde 2536,21 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc pafta, 55 ada, 7 ve 8 parsellerde 2536,22 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, 6 pafta, 491 parselde 2536,23 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, 31L-IVc pafta, 247 ada, 2, 9 ve 10 parsellerde 2537,4 ve 2536,24 PİN numaralı nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIc pafta, 692 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerde 2536,25 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, 31L-IIIc pafta, 284 ada, 16 parselde 2536,26 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik telküflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

146 Kent Konseyi Protokolü’nün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

147 Bosna Hersek’in Sarajevo Kenti ile kardeş şehir olması oybirliği ile karar verildi.

148 Konya- Tuzlukçu Belediyesi ile kardeş şehir olması oybirliği ile karar verildi.

149 Pardubice Velka Etkinliğine Meclis Üyesi Kadir Eren Kemerli ve Meclis Üyesi Selami Candan’ın katılmasına oybirliği ile karar verildi.

150 Almanya / Osnabrück Model İncelemesi için Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar’ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

151 Belediye birimlerinin görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelik oybirliği ile karar verildi.

152 Belediye Başkan Yardımcısı’nın aylık ödeneğinin belirlenmesi oybirliği ile karar verildi.

153 Bazı Maktu vergi ve harç tarifeleri oyçokluğu ile kabul edildi.

154 Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 2014/143 sayılı kararına yapılan itiraz oybirliği ile red edildi.

155 Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 2014/127 sayılı kararına yapılan itiraz oybirliği ile red edildi.

156 İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIa pafta, 421 ada, 72 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma programına alınması oyçokluğu ile kabul edildi.

157 Barbaros Mahallesi, 31L-Id pafta, 139 adada kayıtlı taşınmazların kamulaştırma programına alınması oyçokluğu ile kabul edildi.

158 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.

159 Kordon Boyu Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi için meclis imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

160 Barbaros Mahallesi, 18 Mart Üniversitesi Kavşağı Projesine ait 2536,14 pin numaralı uygulama imar plan değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

161 Karacaören Köyü, 32M-IId, 32M-IVa, 32M-IVb, 32M-IIIa paftalarda 2537,2 ve 2536,12 pin numaralı revizyon imar planı teklifi oybirliği ile kabul edildi.

162 Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta, 648 ada, 52 ve 53 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

163 Cevatpaşa Mahallesi, 33L-IIId pafta, 734 ada 11 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

164 Barbaros Mahallesi, 31L-IIa pafta, 1232 ada, 8 parselde 2536,2 pin numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

165 Barbaros Mahallesi, 30L-IIa pafta, 1294 ada, 4 parselde 2536,3 pin numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

166 Barbaros Mahallesi, 31L-Ib pafta, 1307 ada, 350 parselde 2536,4 pin numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

167 Barbaros Mahallesi, 30L-IIa pafta, 239 ada, 2 ve 76 parsellerde 2536,5 ve 2537,1 pin numaralı Nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

168 İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IVc pafta, 272 ada, 4-5-6-7-8-9 parsellerde 2536,7 pin numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oyçokluğu ile kabul edildi.

169 İsmetpaşa Mahallesi, 32L-IIIa pafta, 551 ada, 67-68-73 ve 74 parsellerde 2536,9 pin numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

170 Belediyemize araç hibe edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

171 Sözleşmeli personel istihdamı ve sözleşme ücreti oybirliği ile kabul edildi.

172 Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin incelenmesi için Çevre Komisyonu Kurulmasına ve bu komisyonunda Celal KARAKAŞ, Kadir Eren KEMERLİ, Ersin AYCİBİN, Hüseyin KOÇ, Emine KARDELEN, Mustafa DOĞAN, Saffet KOCABAŞ görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.

173 Transitlog belge temini ve bedeli oybirliği ile kabul edildi.

174 Kardeş Şehrimiz Osnabrück’e “Kardeşlik Projesi” kapsamında İtfaiye Müdürlüğünden Çvş. İbrahim ÇOBAN ve İtfaiye Eri Mustafa KAYACIK’ın görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi

175 Ekim meclis gün ve saati 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat:17:00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                           Bilge ŞİMŞEK             Selami CANDAN

Belediye Başkanı                           Katip-Üye                    Katip-Üye