Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Mart 2015 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

39 Şehir içindeki trafo yerlerinin 2536,64 PİN numaralı Uygulama İmar Planlarına işlenmesi teklifi.

Barbaros Mahallesi H16C-14A-3C pafta, 245 ada, 45 parselde 2536,63 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik  teklifi,

Barbaros Mahallesi H16C-13B-2C pafta, 139 ada, 3 ve 69 parsellerde 2536,65 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi,

Barbaros Mahallesi H16C-14A-3C pafta 245 ada, 46 parselde 2536,66 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

40 Kadro İhdası oybirliği ile karar verildi.

41 İçkili yerler bölgesi oyçokluğu ile karar verildi.

42 Çek Cumhuriyeti Pardubice’ye  Temizlik İşleri Aysun KAVCAR, Belediye Sporun lisanslı sporcularından Özlem ŞAHİN, Kerem ÇOLAK ve Efe Gökhan ÜNLÜ’nün  görevlendirilmeleri oybirliği ile karar verildi.

43 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü Dardanos Mevkii’nde sokak ismi verilmesi talebi genel kurul kararının incelendikten sonra değerlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

44 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 472 ada, 163 parselde 2536,56 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

45 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/22 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 118 ada, 62 parsel ve 587 ada, 8 parselde 2536,48 ve 2537,9 PİN numaralı uygulama imar planı ve nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

46 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/23 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Güzelyalı Köyü, 27J-IVc, 27J-IIa, 27J-Ib, 27J-IIId pafta, 302, 2881, 2882, 2883, 2445 ve 2446 parsellerde 2536,49 ve 2537,10 PİN numaralı uygulama imar planı ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

47 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/28 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 402 ada, 133-134-135-136 parsellerde 2536,55 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

48 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 364 ada, 6 ve 31 parsellerde 2536,57 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

49 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 239 ada, 32 parselde, 2536,58 PİN numaralı uygulama imar planı ve nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

50 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 301 ada, 4 parselde 2536,60 PİN numaralı Uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

51 Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 2015/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 118 parselde 2536,61 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

52 Nisan 2015 Meclis gün ve saati 01 Nisan 2015 Çarşamba günü saat:17.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

53 Cem Evlerinin Belediye Hizmetlerinden Faydalanması oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Adnan GÜLER                                    Bilge ŞİMŞEK                                Selami CANDAN

Belediye Başkan Vekili                            Katip-Üye                                        Katip-Üye