Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

01.04.2015 Tarihli Meclis Gündemi...

01/04/2015

 

GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Denetleme Komisyonu Raporunun sunumu.

4-Encümen Üyeliği Seçimi

5-İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi.

6-Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliği seçimi.

7-Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği Seçimi.

8-Şoför Seçim komisyonu üye seçimi.

9-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu Üye Seçimi.

10-Ulaşım Komisyonu üye seçimi.

11-2014 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

12-Kardeş Kentimiz Osnabrück/Almanya'ya görevlendirme hakkında.

13-Arslanca Mahallesi pafta 35 ada 366, parsel 158’de bulunan taşınmazın kiralama süresinin belirlenmesi.

14-Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulması hakkında.

15- Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Hakkında.

16-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/46 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Güzelyalı Köyü, 27J-IVc, 27J-IIa, 27J-Ib, 27J-IIId pafta, 302, 2881, 2882, 2883, 2445 ve 2446 parsellerde 2536,49 ve 2537,10 PİN numaralı uygulama imar planı ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/48 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 364 ada, 6 ve 31 parsellerde 2536,57 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/51 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 118 parselde 2536,61 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, şehir içindeki trafo yerlerinin 2536,64 PİN numaralı Uygulama İmar Planlarına işlenmesi teklifi.

20-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 245 ada, 45 parselde 2536,63 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

21-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 245 ada, 46 parselde 2536,66 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

22-Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 2015/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-13B-2C pafta, 139 ada, 3 ve 69 parsellerde 2536,65 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi

23-Mayıs 2015 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.