Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2015 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:

77 Çanakkale Belediye Mücavir Alan sınırlarının genişletilmesi teklifi.

Işıklar Köyü sınırları içerisinde Atık-Su Arıtma Tesis Alanı içerisinde kalan 1 nolu parselin 2011-2016 yılları Kamulaştırma Programına ilave edilmesi teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4C pafta, 870 ada, 170 parselde yapılacak olan turistik tesise ait avan projenin imar planı hükmü gereğince incelenmesi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 1090 ada, 1 parselde 2536,69 ve 2537,15 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 534 ada, 22, 23, 29 ve 37 parsellerde 2536,70 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 758 ve 239 ada, 1 ve 67 parselde 2536,71 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 77 parselde 2536,72 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 589 ada, 14 parselde 2536,73 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 245 ada, 45 parselde 2536,74 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 316 ada, 3, 4, 5 ve 8 parsellerde 2536,75 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 139 ada, 3 parselde 2536,76 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 650 ada, 66 parselde 2536,77 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-2D pafta, 930 ada, 1 parselde 2536,78 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 100 ve 101 parsellerde 2536,79 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 435 ada, 110 ve 111 parsellerde 2536,80 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, 8 pafta, 393 parselde 2681,5 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 730 ada, 1 parselde 2536,81 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 402 ada, 133, 134, 135 ve 136 parsellerde 2536,82 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

78 Kadro Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

79 Disiplin Amirleri Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.

80 Belediye Meclisinin 03.04.2015 gün ve 2015/69 sayılı kararı ile incelememin devamına kararı verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 118 parselde 2536,61 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

81 Belediye Meclisinin 01.04.2015 gün ve 2015/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 421 ada, 166 parselde 2536,66 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

82 Belediye Meclisinin 01.04.2015 gün ve 2015/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, Testicikırı Mevkii, 7 pafta, 1415 ve 1416 parsellerde 2537.14 ve 2536.68 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

83 Belediye Meclisinin 01.04.2015 gün ve 2015/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Sokak ismi verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

84 2014 Yılı Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi.

85 “T” Cetvelinde cins değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

86 Haziran 2015 Meclis gün ve saati 03 Haziran 2015 Çarşamba günü saat :18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

87 Çanakkale Belediye Mücavir Alan sınırlarının genişletilmesi oybirliği ile kabul edildi.

88 Işıklar Köyü sınırları içerisinde Atık-Su Arıtma Tesis Alanı içerisinde kalan 1 nolu parselin 2011-2016 yılları Kamulaştırma Programına ilave edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

89 Park İsmi Sosyal İşler Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

90 İtalya Rimini Kentinde gerçekleşen “ Uluslararası  Folklor Festivalleri” görevlendirme oybirliği ile karar verildi.

91 İtalya “Venedik Bienali” görevlendirme oybirliği ile karar verildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                          Bilge ŞİMŞEK                                Selami CANDAN

Belediye Başkanı                            Katip-Üye                                        Katip-Üye