Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Belediye Meclis Gündemi

01.07.2015 Tarihli Meclis Gündemi...

01/07/2015

 

 

GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Mor Bayrak Projesi hakkında.

4-Sözleşmeli Personel Statüsüne geçiş.

5-Belediye Başkanımızın TEDES “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” Projeleri kapsamında yetkilendirilmesi.

6-06/02/2014 tarih 2014/20 sayılı Meclis Kararı gereği araç değişim planının görüşülmesi.

7-04/07/2014 tarih 2014/125 sayılı meclis kararı gereği S.S.18 nolu Şehiriçi Minibüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin zam talebinin görüşülmesi.

8-04/02/2015 tarih 2015/18 sayılı Meclis kararı gereği “S” plaka başvurularının görüşülmesi.

9-Ulaşım ve Plan Bütçe Kesin Hesap Komisyonunun tutanağının görüşülmesi.

10-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1A pafta, 1374 ada, 1 ve 11 parsel ile 1253 ada, 86 parselde 2536,83 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, 27J-IIa pafta, 4599 parselde 2681,6 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 610 ada, 5 ve 323 parsellerde 2536,84 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

13-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 229 ada, 16 parselde 2536,85 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 245 ada, 46 parselde 2536,86 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 30 ve 31 parselde 2536,87 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Işıklar Köyü, , H16C-15A-1B pafta, 594 parselde 2536,88 ve 2537,16 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-1B pafta, 1368 ada, 7 parselde 2536,89 ve 2537,17 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3B pafta, 585 ada, 146 parselde 2536,90 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 2015/92 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 103 ada, 4 parselde 2536,91 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-Eylül 2015 meclis gün ve saatinin belirlenmesi.