Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > HABER & DUYURULAR > Duyurular > İmar Askı Panosu

Ekim 2011 Meclis Toplantısında Onaylanan İmar Planları

TUTANAK

Çanakkale Belediye Meclisinin 11.10.2011 tarihli oturumunda onaylanan ve aşağıda listesi bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Katında askı panosunda ve www.canakkale.bel.tr internet adresinde 11.10.2011 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 

1-Çanakkale Belediye Meclisinin 11.10.2011 tarih 191 sayılı kararı ile kabul edilen, Şehir içindeki genel sığınak alanlarının uygulama imar planı üzerine işlenmesi talebi.
2-Çanakkale Belediye Meclisinin 11.10.2011 tarih 194 sayılı kararı ile kabul edilen, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IId pafta, 1011 ada 234 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.
3-Çanakkale Belediye Meclisinin 11.10.2011 tarih 196 sayılı kararı ile kabul edilen,  Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIa pafta, 311 ada 1-2 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Miray ALDEMİR          M.Kemal ALBAYRAK          Özleyiş ÇETİN

Sistem Yöneticisi               Şehir Plancısı                 İmar ve Şeh. Md.

311 ada 2-3 parseller

1011 ada 234 parsel

genel sığınak alanı 1

genel sığınak alanı 2

genel sığınak alanı 3

genel sığınak alanı 4

genel sığınak alanı 5

genel sığınak alanı 6

genel sığınak alanı 7

genel sığınak alanı 8

genel sığınak alanı 9