Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > HABER & DUYURULAR > Duyurular > İmar Askı Panosu

Aralık 2011 Meclis Toplantısında Onaylanan İmar Planları

TUTANAK

Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarihli oturumunda onaylanan ve aşağıda listesi bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Katında askı panosunda ve www.canakkale.bel.tr internet adresinde 06.12.2011 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 

1-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 235 sayılı kararı ile kabul edilen,  Dardanos Mevki, 28K-Ia pafta, 3056-3057-3058 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

2-Çanakkale Belediye Meclisinin 06.12.2011 tarih 241 sayılı kararı ile kabul edilen,  Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIa pafta, 311 ada 1-2 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Miray ALDEMİR          M.Kemal ALBAYRAK          Özleyiş ÇETİN

Sistem Yöneticisi               Şehir Plancısı                 İmar ve Şeh. Md.

311-1 2

3056-3057-3058