Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > HABER & DUYURULAR > Duyurular > İmar Askı Panosu

Temmuz 2013 Meclis Toplantısında Onaylanan İmar Planları...

Tutanaktır.

Çanakkale Belediye Meclisinin 03/07/2013 tarihli oturumunda onaylanan ve aşağıda listesi bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Katında askı panosunda ve www.canakkale.bel.tr internet adresinde 03/07/2013 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

1-      Çanakkale Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 117 sayılı kararı ile kabul edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IIIa pafta, 245 ada 12-14-15-25-41 parsellerde ilave uygulama imar planı teklifi.

2-      Çanakkale Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 119 sayılı kararı ile kabul edilen, Çınarlı Köyü Dardanos Mevki 1344-1345 parsellerde ilave nazım imar planı ve ilave uygulama imar planı teklifi.

3-      Çanakkale Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 121 sayılı kararı ile kabul edilen, Barbaros Mahallesi 30L-IIa pafta, 239 ada 83 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

4-      Çanakkale Belediye Meclisinin 03.07.2013 tarih 124 sayılı kararı ile kabul edilen, Barbaros Mahallesi 31L-IVc pafta, 870 ada 171 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Esra ERSAK

Sistem Yöneticisi

M. Kemal ALBAYRAK

Şehir Plancısı

Özleyiş ÇETİN

İmar ve Şeh. Md.