Sayfa yükleniyor

Kültürel ve Sosyal Mekanlar

Çocuk Kültür Evi


Çocuk Kültür Evi

Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten ve 15 Ekim 2016 tarihinde hizmet vermeye başlayan Çocuk Kültür Evi, 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak sanat atölyelerinden robotik/kodlama atölyelerine, danstan müziğe, film günlerinden sanatçı buluşmalarına, interaktif kütüphane hizmetinden yaratıcı dramaya, akıl oyunlarından çocuk korosu ve orkestrası çalışmalarına kadar geniş bir perspektifle atölyeler, etkinlikler, seminer ve gösterim programları hazırlamaktadır.

Çocuk Kültür Evi'nin temel misyonu, çocukların potansiyellerini ve üretkenliklerini geliştirecek; heyecan ve merak duygularını tetikleyecek; öğrenmeyi, bağımsızlığı ve yaratıcılığı teşvik edecek;  barış kültürünü benimsemiş, evrensel değerlere bağlı donanımlı bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

Çocuk Kültür Evi çocuk odaklı bir yaklaşımla hazırladığı yıllık programını 'Atölye Programları' ve 'Etkinlik Programları' olmak üzere iki ana eksen üzerinden temellendirmekte ve çocukları çok yönlü olarak destekleyerek yıl boyu katılabilecekleri renkli bir program sunmaktadır.


ÇOCUK KÜLTÜR EVİ ATÖLYE PROGRAMLARI

-Sanat Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Sanat Atölyesi kapsamında çocuklarla mağara dönemi sanatından başlayarak çağdaş sanata kadar sanat tarihinde bir yolculuğa çıkılmaktadır. Bu yolculukta, çocukları farklı malzeme ve tekniklerle tanıştırarak,  hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir.

-Yaratıcı Drama Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Yaratıcı Drama Atölyesi kapsamında, çocuklarda var olan potansiyeli harekete geçirerek hayal güçlerinin ve yaratma cesaretinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çocukların eleştirel düşünme yeteneği ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olunarak, dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinin yolu açılmaktadır.

-Robotik / Maker Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Robotik-Maker Atölyesi kapsamında çocukların erken yaşta bilişimle üretim becerisi edinmelerinin yolunu açarken,  merak eden, soru soran, risk alan,  özgüven duygusu gelişmiş, üreten çocukların yetişmesine katkı sunulması hedeflenmektedir. Eğlenerek öğrenme, 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişmesi, iletişim ve sosyalleşme becerisi gibi birçok kazanımı içeren ve “Kodlama”, “3D Tasarım&Üretim, “Akıllı Cihaz Tasarımı” gibi modüllerden oluşan  atölye programı tüm çocukları bilişimle üretmeye davet etmektedir.

-Akıl Oyunları Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Akıl Oyunları Atölyesi kapsamında çocukların zekâ potansiyellerini tanımaları ve geliştirmeleri hedeflenmektedir. Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler oluşturmaları ve bununla birlikte sistematik düşünme yapısı geliştirebilmeleri konusunda çocuklar desteklenmektedir.

-Satranç Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Satranç Atölyesi kapsamında çocukların plan yapma, odaklanma, zaman yönetimi, mantıksal ve stratejik düşünebilme ve empati kurabilme becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

-Dans Atölyesi

Çocuk Kültür Evi Dans Atölyesi kapsamında çocukların hem farklı dans türleri ile tanışması ve kendilerini dans aracılığıyla ifade etmelerine olanak sağlanması hem de denge, koordinasyon, ritim duygusu, konsantrasyon gelişimi ile görsel – işitsel ve duyusal zekalarının gelişimine katkı sunulması hedeflemektedir.

-Bireysel Çalgı Programı (Piyano- Keman-Gitar - Yan Flüt -Bağlama)

Çocuk Kültür Evi Bireysel Çalgı Programı kapsamında çocuklara temel müzik bilgisi ve enstrüman çalma becerisi kazandırarak müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine imkan sunulması hedeflemektedir. 

-Çocuk Kültür Evi Korosu

 Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Korosu ile müzik sevgisinin çocuk ruhuyla anlatılması ve çocukların bu sevgiyi müzik, beden, jest ve mimik diliyle bütünleştirmesi amaçlanmaktadır. Yıl boyunca çeşitli etkinlik ve festivallere katılım sağlanarak çocukların konser ve sahne deneyimi kazanmalarına da olanak sunulmaktadır. 

-Çocuk Kültür Evi Orkestrası

Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi Orkestrası ile çocukların grupla enstrüman çalma, solist veya koristlere enstrümanla eşlik etme ve orkestrayla birlikte hareket etme becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir. Orkestra ile yıl boyunca çeşitli etkinlik ve festivallere katılım sağlanarak çocukların konser ve sahne deneyimi kazanmalarına da olanak sunulmaktadır.


ÇOCUK KÜLTÜR EVİ ETKİNLİK PROGRAMLARI

-Yazar ve Sanatçı Buluşmaları

Çocuk Kültür Evi “Yazar ve Sanatçı Buluşmaları" etkinliği kapsamında çocuklar, her ay yazarlar ve farklı disiplinlerden sanatçılarla buluşturularak birlikte üretmeye davet edilmektedir. Bu buluşmalar aracılığıyla, çocukların farklı disiplinleri tanımalarının ve kendi ilgi alanlarını keşfetmelerinin yolu açılmaktadır.

-Film Günleri 

Çocuk Kültür Evi “Film Günleri Atölyesi” etkinliği kapsamında, çocuklarla her hafta film okuma atölyesi gerçekleştirilmektedir. Çocuklarla film izlenip ardından bu filmin yorumlandığı; ana karakter, hikâye ve olay örgüsünün incelenerek filmin eleştirisinin yapıldığı etkinlik aracılığı ile çocuklarda film izleme kültürü oluşturma, film üzerine düşünme, izlediğini anlama, yorumlama ve eleştirme becerisi edindirilmesi hedeflenmektedir.

-Masal Günleri

Çocuk Kültür Evi “Masal Günleri” etkinliği kapsamında çocuklarla her hafta nitelikli çocuk edebiyatı eserleri aracılığıyla masalların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkılmaktadır. Yaratıcı okuma ve yaratıcı drama ile desteklenen ekinlik çocukların dinledikleri üzerinden yaratma becerilerini geliştirirken erken çocukluk döneminde kitap tanışıklığı, kitap sevgisi ve okuma kültürü oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

-Okul Buluşmaları

Çocuk Kültür Evi “Okul Buluşmaları” etkinliği kapsamında, kentteki tüm öğrencilere öğretmenleri ile birlikte Çocuk Kültür Evi'ni ziyaret etme olanağı sunulmaktadır. Bu buluşmalarda çocuklara film okuma atölyesi, masal etkinliği ve çeşitli tematik atölye programları sunulmakta ve çocukların kendi ilgi alanlarını keşfetmelerinin yolu açılmaktadır.


İletişim bilgileri:

Çocuk Kültür Evi

Cevatpaşa Mahallesi Bayrak Sokak No: 26/A

Tel: (0286) 217 73 11 

Sosyal Medya Hesapları:

facebook.com/cocukkulturevi

instagram.com/cocukkulturevi

twitter.com/CocukKulturEvi