Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonucu05 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Zabıta Memuru ve 07/08 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İtfaiye Eri alım sınav sonucu aşağıda sunulmuştur. 

Sınavda başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak 15/04/2019 tarihi saat 17:30’da kadar Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde evrak teslim edilmemesi halinde aday hakkını kaybedecektir.

Atanmaya Hak Kazananlar...

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri


İstenen Belgeler:


  1. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak görevi yapmaya engel durumu olmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu
  2. 6 adet fotoğraf
  3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  4. Diploma(Aslı ya da Noter Tasdikli Sureti)
  5. Mal Bildirim Formu arkalı önlü tek sayfa için tıklayınız
  6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız
  7. Askerliğin yapıldığını ya da Askerlik ile ilişiği olmadığını gösterir belge22.03.2019 16:44