Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen, ülkemizde de 1949 yılından bu yana geçerliliğini sürdüren İnsan Hakları Beyannamesinin ilk maddesinde böyle yazar. Aslında tek başına bu madde bile insanın hem bireysel hem de toplum yaşamındaki varlığını tanımlamaya ve belirlemeye yeterlidir. Irk, renk, dil ve din başta olmak üzere herhangi bir sıfata bakılmaksızın tüm insanlar eşit hak ve özgürlüklerle doğar; bu haklar elinden alınamaz veya gasp edilemez.

Ancak ne yazıktır ki, bazı şeyler bazen sadece yazıda kalabiliyor. Eşit niteliklerle gözlerini dünyaya açması gereken insanlar maalesef, bazen çok da eşit olamayan bir hayat yaşamak zorunda kalıyor, bırakılıyorlar. 21. Yüzyılda dünyamızda hala savaşların ağır yükleri altında ezilen, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan dahi yararlanamayan, tacizlere uğrayan, ağır ve güvenli olmayan koşullarda ekmeğini kazanmaya çalışan, bir yudum temiz su ve biraz yemeğe bile hasret sayısız insan var. 

Tüm insanların yaşamları boyunca temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanacağı bir dünya diliyor, bu düşüncelerle İnsan Hakları ve Demokrasini Haftasını kutluyorum.


Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı10.12.2019 11:14