Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Sanatta Kadın Tarihi; Hanene Ay Doğacak


Sanatta Kadın Tarihi; Hanene Ay Doğacak

Sanat üretiminde cinsiyetçi ayrımın tarihsel sürecinin ve toplumsal cinsiyet sorunlarının sanatsal üretime etkilerinin konuşulacağı panel 14 Mart 2020 Cumartesi saat 15.00 da Çanakkale Seramik Müzesi Toplantı Salonunda gerçekleşecek. 

Moderatörlüğünü Kadının İnsan Hakları-YÇD Danışmanı Nigar Etizer Karacık’ın yapacağı panele ÇOMÜ- Sanat Tarihi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Solmaz Bunulday, ÇOMÜ-Çan Meslek Yüksek Okulu, El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Batu Korkmaz, Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilgör Akdoğan Güven konuşmacı olarak katılıyor.

Moderatör: Nigar Etizer Karacık

 Kadının İnsan Hakları-YÇD Danışmanı

-Doç.Dr.Solmaz Bunulday

 ÇOMÜ- Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

 Çağdaş Sanatta Kadın Sanatçıların Üretimleri

-Dr.Öğretim Üyesi Tuba Batu Korkmaz

ÇOMÜ-Çan Meslek Yüksek Okulu

 El Sanatları Bölüm Başkanı

Toprak ve Kadın: Seramik Sanatında Kadının Yeri

-Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilgör Akdoğan Güven

 Güzel Sanatlar Lisesi

 Tarih Dönemlerinde Ressam Kadınların Varolma Süreçleri


09.03.2020 12:18