Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı…


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı…

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olan hukuk, bireylere hem aidiyet duygusu katmakta hem de haklarının güvence altında olduğunu hissettirmektedir. Hukukun sorunsuz bir şekilde işlediği, sağlam temeller üzerinde yer alan bir adalet sisteminin var olduğu her toplumda da insanların esenlik, birlik ve beraberlik içinde yaşadığından, eşit birey-eşit toplum bilincini içselleştirebildiklerinden söz edebiliriz. Bu alanda, avukatlar da özellikle hukukun düzenli işleyişi açısından önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, hepsine meslek yaşamlarında başarılar diliyorum.

Saygılarımla

Ülgür Gökhan

Belediye Başkanı


04.04.2020 13:00