Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Turizm Hareketlerinin Yoğun Olduğu İnşaat Yasakları Hakkında Bilgilendirme


Turizm hareketlerinin yoğun olduğu İlimiz mücavir sahası olan Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkii ile Güzelyalı Köyü'nde yapılacak her türlü inşai faaliyetten doğacak gürültü kirliliğinin ve oluşabilecek diğer sorunların önüne geçilebilmesi ve turizm hareketlerine sekte vurdurulmaması için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinin f fıkrasında “tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri, Büyükşehir belediyesi ve/veya il, ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya birkaç ay süre ile tamamen durdurulabilir” hükmünde belirtildiği üzere;

Söz konusu bölgelerde 15 Haziran – 15 Eylül / 2021 tarihleri arasında kamu yararına olan belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğünce yapımı devam eden Dardanos – Güzelyalı Teknik altyapı yapım işi kapsamında imalatların devam etmesi, diğer kurumlar tarafından yapılacak olan doğalgaz, telekom, elektrik vb. altyapı imalatlarının tamamlanması, alt yapı imalatlarından sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili yol üst yapı imalatlarının tamamlanması, bu tarihler arasında gerçekleşecek teknik altyapı ve yol üstyapı imalatlarının haftanın altı günü (Pazar günleri hariç) 08:00 – 19:00 saatleri aralığında gerçekleştirilmesi, bahsi geçen imalatlar dışında diğer tüm inşaat faaliyetlerinin Belediye Encümeninin 20.05.2021 tarih ve 2021/115 nolu kararı ile 15 Haziran – 15 Eylül / 2021 tarihleri arasında inşaat faaliyetinin sürdürülmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.08.06.2021 16:51