Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Kamuoyu Bilgilendirme


Kamuoyu Bilgilendirme

Kamuoyu Bilgilendirme

Bazı yayınlarda Cumhuriyet Meydanında yürütülen düzenleme çalışmalarının, Cumhuriyetin 100. Yılına yetiştirilemediğine ilişkin çıkan haberler doğrultusunda, açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Bu doğrultuda;

Belediyemiz tarafından “Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi”nin çalışmalarına 2021 yılında başlanmıştır. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.03.2021 tarih 6806 sayılı kararı ile onaylanan projenin 20.09.2021 ve 08.12.2021 tarihlerinde yapım ihaleleri yapılmış ancak, ihalelere katılım olmaması ve uygun teklif yapılmaması nedeniyle yapım sürecine başlanamamıştır.

Süreç içerisinde meydanın bitişiğinde bulunan okul binasına (Eski Fen Lisesi) ilave olarak yapılmış yurt binasının yıkılması sebebiyle, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca bu alanın da mevcut meydan alanına dahil edilerek projenin revize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Proje alanı, yıkılan yurt alanı da dahil edilerek yeniden tasarlanmış, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.10.2022 tarih 8294 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Revize edilen mimari avan projeye istinaden 1. Etap tören alanı yapım ihaleleri 21.02.2023, 06.04.2023 ve 05.06.2023 tarihlerinde yapılmış, ancak, ihalelere katılım olmaması ve uygun teklif yapılmaması nedeniyle yapım sürecine başlanamamıştır. Yapım ihalesine 4. Kez çıkılmış ve ihale 21.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapım çalışmaları 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlamıştır ve yapım süreci devam etmektedir.

Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi ile alakalı olarak gerek proje onayları süreci gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar sebebiyle yükleniciler tarafından geçerli teklif alınamamış olmasıyla, yaklaşık iki yıllık bir süreç sonunda çalışmaların başlama noktasına ancak gelinmiştir.

Projenin başlangıcında, Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın da kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapmış olduğu açıklamalarda projenin başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık dört ay içerisinde tamamlanacağı kaydedilmiştir.

Çanakkale Belediyesinin belgelerle ispatlı gayretleri sonucunda, kısa sürede tamamlanacak olan üst yapı çalışmaları ile kentimizin tarihi Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yeni görünümüne kavuşacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


03.11.2023 17:08