Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Çanakkale Entegre Katı Atık Yönetimi Adına İmtiyaz Sözleşmesi İmzalandı


Çanakkale Entegre Katı Atık Yönetimi Adına İmtiyaz Sözleşmesi İmzalandı

Ülke genelindeki sıfır atık hedeflerine uygun olarak Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi’nde depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi amacıyla Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığı arasında katı atıkları entegre biçimde yönetmek üzere 29 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale, Lapseki, Kepez, Çardak, Umurbey Belediyeleri ile İl Özel İdaresinden oluşan ve 184.000 nüfusa hizmet veren Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği’nde toplanan atıklar 2009 yılından bugüne Türkiye’deki ilk AB Destekli Katı Atık Yönetimi yatırımlarından olan Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor. Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği ile SUEZ-ALTAŞ ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamındaki projenin uygulanmasıyla ile birlikte ise, Türkiye’deki sıfır atık hedefleriyle uygun olarak depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanması hedefleniyor.

Proje ile atıklardan ikincil hammadde, alternatif yakıt, depo gazından enerji ve kompost üretilecek ve elde edilen gelirle atık yönetiminin finansmanına katkı sağlanacak. Proje kapsamında geri kazanım oranı %8’den %65’e çıkarılarak, depolanan atık oranı ise %92’den %35’e indirilecek.

Tasarım, Yapım, İşletme ve Finansman sorumluluğu Yüklenicide olan bu sözleşmeyi yürütmek üzere ise Özel Amaçlı Şirket olarak SUEZ ÇANAKKALE RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu. Proje kapsamında atık yönetimi entegre biçimde yürütülecek olup toplama, taşıma, ön işlem, geri kazanım ve bertaraf süreçlerinden Yüklenici sorumlu olacak.

Proje yatırımları kapsamında Mekanik Ayırma, Alternatif Yakıt, Kompost Tesisi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Revizyonu, Depolama Sahasının İyileştirilmesi, Depo Gazı Enerji Tesisi, Toplama Araçları, Getirme Merkezleri ve Konteynerler bulunuyor.22.01.2019 17:33