Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı...


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı...

Bilindiği üzere insan hakları temelinde bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Ve yine bu haklar temelinde hiçbir insana da ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi vb olgular nedeniyle bir fark ya da ayrımcılık gözetilmez.

Ancak ne var ki, kadınlarımız içinde bulunduğumuz çağda dahi, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinde emek ve hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Yaklaşık bir yüzyıl önce yine emek hareketinden doğan hareketler sonucunda Kadınlar Günü ile özdeşleşen her 8 Mart’ta kadınların hak, özgürlük, eşitlik gibi temel insani değerlere yönelik taleplerini dinliyor, onlarla omuz omuza hareket ediyoruz. Fakat yine üzülerek belirtiyorum ki, sembolik 8 Mart’lar da dahil olmak üzere onların emeklerini onurlandırmak, alkışlamak yerine her geçen gün daha fazla kadının isminin; şiddetin, baskının, tacizin kara listesine eklendiğine tanıklık ediyoruz maalesef.

Kadınlarımızın maruz kaldığı tüm bu olumsuzluklar en yalın haliyle insan hakları ihlalidir. Bunun önüne geçmek için ise tüm dünyada başta ekonomik, siyasi ve sosyal alanlar olmak üzere kadının insan yaşamındaki dengeleyici varlığı göz ardı edilmekten vazgeçilmeli ve bu alanlarda doğal hakları olan adil ve eşit bir yaklaşım benimsenmelidir. Ancak böylelikle başarabiliriz bireysel, toplumsal ve evrensel kalkınmayı…

Bu düşünceler ile birlikte tüm kadınlarımıza şiddetin her türlüsünden uzak ve yaşamın her alanında eşit, özgür ve mutlu hissedecekleri bir ömür dileyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı