Sayfa yükleniyor

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı


Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Tarihsel açıdan bakıldığında, dünyanın hemen her yerinde yaygın olan anlayış; kadının erkek egemenliğinde bulunması, evine ve çocuklarına bakmakla yükümlü kılınmasıdır. Ancak kadını sadece bu şekilde tanımlamak çok yanlış olduğu gibi insan hak ve özgürlükleri bakımından da son derece kısıtlayıcıdır.

Küreselleşen dünyada kadınlarımız içlerindeki güç ve inançla toplumdaki yerlerini erkek egemenliğinden sıyırmaya başlamış, küresel işgücüne katılım oranlarını son derece artırmış, cinsiyet farklılığına dayanan pek çok tabuyu yıkmaya başlamış olsalar da yine de önlerine pek çok engel çıktığını biliyoruz. Tüm canlılarla birlikte paylaştığımız bu dünyada yalnızca cinsiyet farkı gibi bir gerekçe ile pek çok konuda fırsat eşitliğinde geriye düşmektedir kadınlarımız. Yine, dünya genelinde pek çok kadın, çoğunluğu en yakınlarından gelmek üzere şiddet, taciz, mobing gibi insanlık dışı eylemlere maruz kalmaktadır. Kadınlarımızın hayat boyu karşılarına çıkan bu ve daha fazla sorun, en öz tabiriyle insan haklarına da aykırı bir durumdur.

Oysa kadınlarımızın; can verdikleri çocuklarının bakımı, evlerinin düzeni bir yana, dünya üzerinde hemen her işin altından layıkıyla kalkabileceklerini çok iyi biliyoruz. Kadınlarımız dünyanın her yerinde, ekonomi, siyasi ve sosyal hayatın her alanında erkeklerle omuz omuza ve başarıyla yürüyebilecek güç ve potansiyeldedir. Cinsiyet; toplumsal eşitliğin, başarının, insanca yaşamın ölçütlerinden biri değildir, asla da olamayacaktır. Kadınlarımız her zaman başımızın tacı, toplumsal kalkınma için birlikte el ele, omuz omuza yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdır.

Ben de Çanakkale Belediyesinin Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin yanı sıra tüm birimlerde görev alan, kente birlikte hizmet ettiğimiz tüm kadın çalışma arkadaşlarımın yanı sıra, kentimizde hemen her alanda kendilerine olan inançları, içlerindeki güçleri ve cesaretleriyle var olan sayısız emekçi kadınımız olduğunu biliyorum. Onlar; esnaf, otobüs şoförü, temizlik görevlisi, müzisyen, antrenör, anne, iş insanı; her şeyden önemlisi ne olmak isterlerse o olabilecek güçte kadınlar…

Bilgi ve becerileri, tecrübeleri, bakış açıları, yetenekleri ve ışıklarıyla insanlığın vazgeçilmez bir parçası olan, dünyayı değiştirme cesaretine sahip tüm güçlü kadınlarımıza hayatın her alanına kattıkları bin bir renk ve emek için şükranlarımı sunar, hepsine özgür ve mutlu bir yaşam dilerim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun…

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı