Sayfa yükleniyor

Tuvalete Değil Çöpe…


Tuvalete Değil Çöpe…

2014 yılından bu yana hizmet veren Çanakkale Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, kentin atık suyunu şehrin belli noktalarında bulunan pompa istasyonları vasıtasıyla toplayıp arıtıyor. Ancak özellikle tuvaletlere atılan katı atıklar başta pompa istasyonları olmak üzere kentin altyapı sistemlerine zarar veriyor.

Evsel atık suyun içinde bulunmaması gereken ıslak mendil, ped, saç yumakları, bez parçaları gibi pek çok katı atık, atık suyun içinde pompa istasyonlarına gelerek pompaların çalışmasını olumsuz etkilediği gibi, bu istasyonlardan her gün kilolarca katı atık temizlenmek durumunda kalınıyor. Bu gibi atıklar nedeniyle kanalizasyon hatları ve pompalar tıkanıyor, bu tıkanmalar kentin sokaklarında koku oluşumuna da sebebiyet veriyor.

Öte yandan, Belediyemize ulaştırılan kanal kokusu, kanal taşması gibi şikâyetlerin büyük bir kısmının da kanalizasyon sisteminin doğru bir şekilde kullanılmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Bu sebeple, tuvaletlere ıslak mendil, ped, saç, tuvalet kâğıdı gibi atıklar atılmamalı, bu atıklar için çöp kutuları kullanılmalıdır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için umumi tuvaletler, işyeri, okullar, oteller, havaalanı ve askeri birlikler gibi toplu tuvaletlerin bulunduğu mekânlara, tuvaletlere atılmaması gereken malzemeler ile ilgili uyarı afişleri asılmalı, buralarda suya dayanıklı değil, suda eriyen tuvalet kağıtları kullanılmalıdır. Ayrıca okullarda öğrenciler bu durumlar için bilinçlendirilmelidir.

Bilinmelidir ki, evsel atık suya karışarak gelen her türlü katı atık, kanalizasyon ve arıtmaya zarar vermekte, sistemin ekonomik ömrünü kısaltmaktadır.

Katı atıkların kanalizasyon ve arıtma sistemine verdiği zararları aşağıdaki örneklerde görebilirsiniz…   

Bu fotoğrafta, Çanakkale Belediyesi 75. Yıl Terfi İstasyonunda tıkanma sonucu yukarı çekilen pompa görülüyor. Kanalizasyona atılan ıslak mendiller, saçlar ve erimeyen tip kağıt havlularla etrafı örülen pompanın temizliği oldukça zor; pompanın pasif hale getirilerek yukarı çekilmesi gerekiyor. 

Ayrıca kanalizasyona atılmaması gereken bu atıklar tıkanıklığın yanı sıra koku problemi ve atık su pompalarında arızalar meydana getiriyor. Terfi merkezlerinde her gün tonlarca atık temizleniyor. Bu da zaman, para ve enerji kaybına sebep veriyor. Çok yüksek maliyetli bu makineler bu sebeplerle kullanılamaz hale geliyor. 

Dolayısıyla bu atıkların yeri kanalizasyon değil, çöp kutularıdır.


 

Bu fotoğrafta da 75. Yıl Terfi istasyonunda kesonda yapılan dip temizliği sonucunda kesondan çıkan atıklar görülüyor.

Evlerden atılan katı atıklar sebebi ile ekipmanlar, pompalar, atık su hatları ve kanallarda pek çok arıza yaşanıyor. Tüm bu kanalizasyon üniteleri verimsiz çalışmak durumunda kalıyor. Ayrıca atık su ile ilgili çalışan personeller de zorlu koşullarda temizlik yapmak zorunda kalıyor. 

Hat boyunca biriken bu katı atıklar, güçlü yağmurlarla terfi istasyonlarına vuruyor, sistemin işleyişini zora sokuyor.


Şehrin çeşitli bölgelerindeki hatlardan, kanallardan, pompalardan çıkan çuval benzeri malzemeler de fotoğraflarda görülüyor.

Kanalizasyona atılmaması gereken bu tip malzemeler fotoğraflarda da görüldüğü üzere atık su nakil hattına bütünüyle zarar vermekte, iletimi sekteye uğratmakta, kamu malına zarar vermektedir.

Kentlilerimizden gelen koku şikâyetlerinin büyük bölümünü oluşturan sebepler, kanallarda tıkanıklık yaratan bu malzemelerdir.


Bu fotoğraflarda da kanallara atılan bitkisel atık yağların hava şartları sebebiyle donarak, hatların çaplarını nasıl küçülttüğü görülüyor.

Donarak katılaşan yağlar sebebiyle kanal tıkanıkları olmaktadır. Bu tıkanıklıklar kanallarda taşmaya ve koku problemlerine sebep olmaktadır.

Büyük çoğunluğunu kızartma yağları oluşturan bitkisel atık yağlar lavabolara dökülmemelidir. Çanakkale Belediyesi tarafından atık yağ toplama merkezleri belirlenmiştir. Atık yağların bu alanlara getirilmesi gerekirken, ayrıca bu alanlara atık yağ getiren kentlilerimiz ödüllendirilmektedir. Kentlilerimiz atık yağlarını Muhtarlıklar, Mahalle Meclisleri, Toplama Merkezleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bırakabilirler.

Kanalizasyona atılmaması gereken atıkların atılması sonucunda terfi istasyonlarında vanalara ve cekvalflere verilen zararlar fotoğraflarda görülmektedir.

Atıklar birikerek mekanik ekipmanların tümüne zarar vermektedir.