Sayfa yükleniyor

Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mesajı


Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mesajı

Dünyamızı güzelleştiren, algımızı, ufkumuzu genişleten, eğiten, öğreten, büyük bir ifade gücü ortaya koyan ve aynı zamanda evrensel bir dili bulunan yegâne unsurlardan biri sanattır. Aynı zamanda sanat, gelişmişliğin ve çağdaşlığın da sembolüdür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok vurucu bir şekilde betimlediği üzere; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”…

Sanat dalları arasında yer alan tiyatro da milat öncesi zamanlara dayanan kadim tarihi, güçlü anlatım ve ifade dili, soyut ve somuta, insana, doğaya ve dünyaya ilişkin her şeye söyleyecek bir sözü olan, William Shakespeare'in de çok iyi ifade ettiği gibi, “İnsanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.” Duyguların ve olayların jest ve konuşmalarla aktarıldığı tiyatro; insanları bir araya getirebilen, güldüren, hüzünlendiren, düşündüren, sorgulatan ve eğiten yönüyle de yaşamın güçlü bir yansımasıdır.

Tüm sanat dallarını olduğu gibi tiyatroyu ve tiyatroseverleri önemseyen Çanakkale Belediyesi olarak, çok uzun yıllardır kentlilerimizi kıymetli tiyatro eserleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda amatör sahneleri de destekliyor, bir yandan da tiyatro eğitimleri konusunda ilgililerine alanlar açıyoruz. Bizim dışımızda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi ve yeni kurulan Devlet Konservatuarının kentimizin sanat yaşamına verdiği önemli katkılar için de teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sanatın ve sanatçının toplumların ve dünyanın gelişimine olan yadsınamaz katkısının artarak devam etmesi temennimle, ustasından amatörüne, perde önünden perde arkasına bu büyülü dünyaya katkı veren tüm tiyatro camiasının 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutluyorum.

Saygılarımla

Ülgür Gökhan

Çanakkale Belediye Başkanı