Sayfa yükleniyor

Cenaze İşlemleri

Cenaze İşlemleri


1-  Ölüm Belgesinin Alınması


a) Evde olmuş ölümlerde;

Evde meydana gelen ölümlerde Ölüm Belgesi mesai saatleri içinde Belediye Tabipliği tarafından verilir. Nüfus cüzdanı, varsa sağlık karnesi, ölen kişinin kullandığı ilaçların reçetesi, hastalığı ile ilgili raporlar hazır bulundurulur. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi nöbetçi aile hekimi tarafından düzenlenir.

b)  Ölüm hastahanede olmuş ise;

Hastahanede olan ölümlerde Ölüm Belgesi hastahane tarafından düzenlenir. Mernis Ölüm Tutanağı hastahane tarafından düzenlenir.

c)  Adli nedenlere dayalı ölümlerde;

Ölüm Belgesi ve mernis Ölüm Tutanağı Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenir.

d)  Ölüm yurtdışında olmuş ise;

Ölüm Belgesi Havalimanı Başhekimliği tarafından verilir.

2 -   Defin İşlemleri

Ölüm Belgesi alındıktan sonra, Cenaze İşleri Birimi'ne müracat edilir. Cenazenin morgdan veya evden alınarak camiye veya mezarlığa nakli, mezar yerinin hazırlanması, cenaze yakınlarının mezarlığa götürülmesi,defin malzemeleri ve tazye yemeği gibi hizmetler belediye tarafından ücretsiz olarak verilir.

3-  Şehir Dışına Nakledilecek Cenazeler

Cenazenin il dışına nakledilebilmesi için tabut mühürlenerek Yol Nakil Belgesi düzenlenir.

4-  Mezar Yeri Kullanımı Tahsis Belgesi

Belediye tarafından mezar sahiplerine, bedel karşılığı alınan mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım tahsisini varislerine devredebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak mükerrer definin ancak varislerin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi verilir.

Mezar yeri Kullanım Tahsis Belgesi ücretleri her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

Mezar Yeri Tahsis Belgesi olmadan mezar yaptırılamaz.

5 -  Nüfustan Düşme İşlemleri
 
Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde evde gerçekleşen ölümlerde, Mernis Ölüm Tutanağı Cenaze İşleri Birimi tarafından düzenlenerek 10 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğü'ne bildirilir.


Cenaze Defin Saatleri

Akşam hava karardıktan sonra defin işlemi yapılmaz.

Cenazenin Mezarlığa Nakli

Cenaze İşleri Bürosuna veya 444 17 17 nolu telefon hattına başvurularak Cenazenin hastane veya evden camiye oradan mezarlığa nakli için yardım istenir. Aracın hastaneye kaçta gelmesi isteniyorsa bildirilir.

Cenazenin Morga Nakli İçin Nereden Yardım İstenir ?

Cenazelerin evde morga nakli için mesai saatleri içinde belediyemiz cenaze işleri servisine ve  444 17 17 Nolu hatta sonra belediyemize müracaat edilerek veya telefonla bildirilerek yardım istenir.

Defin İşlemleri İçin Ne Yapılmalıdır ?

Hafta arası ise;

Defin işlemleri için cenaze sahiplerinin müracatında evde ölüm gerçekleşmişse belediyemiz tarafından ölüm raporu düzenlenir. Hastane ve Adli Tabiblikten ölüm raporu alınmışsa ölüm işlemleri yapılır.

Hafta sonu ise;

Evde ölüm halinde belediyemize bizzat müracat edilerek ölen kişinin nüfus cüzdanı ile ölüm raporu ve cenaze defin ruhsatı hazırlanır. Cenazeyi götürmek için cenaze arabası ayarlanır. Cenazenin gömüleceği mezar yeri hazırlanır. Cenaze sahiplerinin talebi doğrultusunda cenazeye gelen kişilerin mezarlığa taşınması amacıyla otobüs ayarlanır.

Mezar Yapımı İçin Gerekli Olanlar

Mezar yapımı için cenaze işleri bürosuna müracatta Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne mezar yeri ücreti yatırılır. Sonra dilekçe ve para makbuzuna istinaden tarafımızdan mezar yeri tapusu kesilir.

Mezar Yeri Tapusu Nedir ?

Defnedilen cenazelerin ailelerine mezar yerinin kime ait olduğunu gösterir içinde ada parsel numaraları ile tahsilat tarih ve numarası yazılır. Fakir ve kimsesizlerden ücret alınmadığı için tapu verilmez. Aile mezarlığına defnedilecek cenazeler için cenaze sahibi tarafından cenaze işlemlerinden önce tapunun getirilmesi gerekmektedir.

Nüfustan Düşme İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Ölüm evde olmuş ve Belediye tarafından rapor verilmiş ise; Nüfus cüzdanı bilgilerine dayanarak cenaze işleri bürosu tarafından mernis(ölüm tutanağı)düzenlenir ve nüfus cüzdanı ile birlikte zimmetle il nüfus müdürlüğüne elden zimmetle verilir. Ölüm hastanede gerçekleşmiş ise aynı işlemi hastane veya cumhuriyet savcılığı verir.

Şehirden Şehire Cenaze Nakli Nasıl Yapılır ?

Çanakkale de ölü Çanakkale dışında bir mezarlığa defin edilecekler Belediyemiz Cenaze İşleri Bürosu tarafından kayda alınmak suretiyle tabut mühürlenir ve yol izin belgesi düzenlendikten sonra nakil gerçekleşebilir.

Vefat Eden Vatandaşların Ölüm Raporu Nasıl Alınır ?

Hastanede ölmüş ise hastaneden; evde ölmüş ise Belediye Tabibinden, Sağlık Ocağı Tabibiden veya serbest çalışan tabibden; adli vaka sonucu ölmüş ise Cumhuriyet Savcılığından alınır.

Ölüm evde ve geç saatte olmuş ise Belediyemiz Cenaze İşleri Bürosuna müracat sonucunda evden alınarak Hastane morguna götürülür.ölüm raporu ertesi alınır. Ölenin raporunu almak için ölenin nüfus cüzdanı gerekmektedir.