Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi


01/02/2019

GÜNDEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Barbaros Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin açılış işlemleri için yetki talebi

4-Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde değişiklik.

5-Şehirlerarası Terminal İşletme Yönetmeliğinde değişiklik.

6-2019 Gelir Tarifesinde değişiklik.

7-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2017/829 Esas, 2018/1057 sayılı kararı hakkında bir karar alınması.

8-Güzelyalı Köyü, 144 ada, 10 parsel ve 173 ada, 11 parsel ile Çınarlı Köyü, 1545 parselde kayıtlı

taşınmazların 2016-2020 yılları Kamulaştırma Programına eklenmesi.

9-Mart 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.