Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

02.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi


 02/05/2019

GÜNDEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Meclis Üyesi Seçimi.

4-Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Murakabe Heyeti Seçimi.

5-Stratejik Planlama Komisyonu Oluşturulması talebi.

6-2018 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi. 

7-Mahalle ve Köy Muhtarlığına yapılacak hizmetler

8-Yol harcamalarına katılım payı

9-Müdürlük ve Kadroların ihdas ve iptal işlemleri

10-Çevre Temizliği (Cadde,sokak,yol ve Pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması) işleri için araç kiralama hizmet alımı işinin süresinin belirlenmesi.

11-Belediye Meclisinin 08.04.2019 tarih ve 2019/48 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çanakkale Uygulama İmar Planı Plan Notlarında revizyon yapılması teklifi.

12-Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 2019/18 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü ve Işıklar Köyü mevkiinde, H16C-15A-1A ve H16C-15A-1A pafta, 2025, 2138, 2168, 2324, 2376, 863, 796, 434, 435, 440 parsellerde, İdaremizce hazırlanan, 2536,329 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

13-Haziran 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.